Paulus Von NASSAU, + 1514   Lady Diana's 13e and HM Beatrix's 12e Great Grandfather,

3Albrecht I Van BEIEREN (Bavaria) anno 1336-1404 Hertog van  Bavaria-Straubing, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Via Catharina, jongste dochter van Jan III Van  BEIEREN, Heer van Schaghen &

aAnna Van ASSENDELFT, dochter van Dirk & Adriane Von NASSAU (mijn 11e voor-grootouders),

2Gerard IV Van WASSENBERG anno 1060-1129, Graaf van Gelre & van Wassenberg. Hij ging zich vervolgens na erkenning Gerard I VON GELDERN noemen. Bijnaam De Lange. Via voormoeder Maria Theresia Haerten van Geldern.

4Costijn II Van RENESSE & Hillegonda Van VOORNE anno 1302 Burchtgraaf en Gravin van Zeeland. Via Ida van Renesse onze oudstbekende voormoeder Enzovoortboekaldus Dr. A. W. E. Dek, officieel genealogie schrijver Koninklijk huis Nederland

boek Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, en  M. de Vegiano, Signeur d'Hovel, schrijvers genealogie Nederlandse Adel in Bourgondië; En vele andere web-links naar diverse boekwerken.

HERALDIEK & VERANTWOORDING.

Nagenoeg, iedereen heeft een wapen en mag het ook voeren. Het opzoeken daarvan bij Rietstap (zie documentatie ) is eenvoudig. Alleen ,,,, een adellijk wapen, d.w.z. met kroon is alleen toegestaan aan diegenen, die (met hun wapen) bij de Hoge Raad van adel geregistreerd staan. Kronen zijn in 1817 bij de wet vastgesteld. 5 punten voor de Jonkheer, 7 voor een Baron, 9 voor een Graaf enz.).

Daarnaast geef ik verantwoording voor alle feiten en meningen geuit op deze website.
f

Het familiegraf bestaat het jaar 2017, 165 jaar en ziet er dankzij  verschillende renovaties nog steeds perfect geconserveerd uit

Een verslag  met foto's van voor de 2e wereld oorlog, tussentijdse jaren 70, en de laatste renovatie & oplevering.

ee 


Schets van een vooruitziend daadkrachtig politicus.

Jonkheer Josephus Fransiscus de Kuijper (1787-1843);
Hij drukte zijn stempel en werd opnieuw in de Adelstand verheven voor hem en zijn nakomelinge
n.

Contact us


k

Van Erp

v

c

c

n

a

2

f

k

k

k

k

k

k

e

v

3

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & Jonkers

CURIOSA & NOSTOLGIE

k

kaart uit de romeinse tijd, het lijkt dat de kop van Noord Holland nog niet bestond
Hollanders en zeelanders

De oudstbekende voorvader van het geslacht is ridder Arnouldus DE CUPERE geromaniseerd DE CUPERUS geboren ongeveer 1260. Deze was een bekend veldheer onder Floris V, graaf van Holland,

1

vergezelde deze in alle oorlogen tegen de Friezen, en onderscheidde zich daarbij door zijn moed. (Volgens de "mémoires van Swer-Almus" 1271).

Hij was gehuwd met Ida, geboren in 1263, dochter van Johan van RENESSE, zoon van Costijn II van RENESSE en Hillegonda van VOORNE. Ida werd door de dood van haar broer Jan III van Renesse, die een beroemd ridder was, Vrouwe van de Heerlijkheid Keervliet met de bijbehorende gronden werd.

Haar stief-grootvader, ridder Willem II heer van Brederode, birth abt; 1215, died 27 Jun 1285, zoon van Dirk van Theylingen and Alverade van Heusden, mag ook extra vermeld worden.

Door dit huwelijk word de naam “De Cupere” voor het eerst genoemd in Zeeland en Vlaanderen

Arnould stierf in een strijd tegen de Vlamingen op het eiland Walcheren door een pijlschot in het jaar 1300. Hij werd begraven in de abdij van Egmond (in 1573 verwoest) met het grafschrift:

(Hier ligt de beroemde en dappere soldaat den Heer Arnoldus de Cupere, veldheer van de graaf van Holland. die gestorven is in het jaar Onzes Heren 1300).

"Hic jacet nobilis et strenuus miles dorninus Arnoldus de Cupere, comiti Hollandiae capitanus, qui obiit anno Dom-1300"

k

Ida stierf in het jaar 1356 (93 jaar oud! Heel knap in die tijd) en werd begraven in de kapel van Keervliet. Arnouldus de Cupere en Ida van Renesse hadden een vernoemde zoon,

rb

Casper de Cupere 2e in lijn enig bekende zoon Casper.ridder, Heer van Keervliet (in Zeeland), was gehuwd met de zuster van de beroemde Boudewijn, Heer Van Borselle. In Holland en Vlaanderen werd vanaf deze tijd de Franse naam versie “De Cupere”, veelal afgewisseld met “De Cuyper” Deze Van Borselle dame stierf in 1372. De beide echtgenoten werden begraven in de abdij de Notre-Dame van Middelburg (waar zij een jaarfeest hadden ingesteld, bestaande uit een H. mis en uitdeling van geld, brood en wijn; alles volgens de memoires van Swer-Almus) en een oorkonde uit het jaar 1357). Zij hadden een zoon, Boudewijn. 3e in lijn,

g

Boudewijn De Cupere De Cuyper, ridder, Heer van Keervliet en Meerenburg was raadsheer en rechter van de admiraliteit van Zeeland (onder Willem, Graaf van Holland - Zeeland en Henegouwen) en trad tweemaal in de echt. (De eerste keer met Clementia van Maelstede, die zonder kinderen in 1375 stierf en begraven werd in de kerk van Armuyde.)

2e Margaretha van Gerwen. (afb. 4), ndie, als zijn weduwe in 1381, de naam gaf van zijn zoon Diederik Thierry, de abt van Saint Paul, Utrecht, de opsomming van zijn land Meerenburg, verschijnt als door titel van het jaar 1409. De adellijke en rijke familie Van Gerwen is al heel oud. Ze begon haar beschreven genealogie met Jean De Gerwen, ridder, heer van Nuenen, Gerwen en Baerdonck en Wetten, echtgenoot van Machteld Van Helmont. Vermoedelijk was hij afstammeling van het Germaanse stamhoofd Gerwin, naar wie de heuvelrug Gerwen is vernoemd. Een deel van zijn nageslacht vestigde zich in Riga en een in Nederland waar ze hun krachten om te overwinnen hadden gebundeld,

onder andere, families De Berthout De Doerner, De La Bouverie, Bacx, Rosemont, DE Grevenbroeck, de Cupere, de Louw, Bouchout, De Merode, De Colen, De Heynsbergen, Pels, Huben , Adrianssens de Duveland De Rota Maurissens, Haecx De Genitzy De Gansacker De Raveschot, De Brederode,

Hun kleinzoon, Jean De Gerwen (Baron Gerwen?), Heer van deze plaatsen, enz.., Algemeen commandant van de troepen van Godfried van Lotharingen, hertog van Brabant, die de pech had om de bastaard prins te doden, in een toernooi gehouden in Brussel in 1070, werd gedwongen om te vluchten in Livonia, zijn eigendom was in beslag genomen, maar ging toen alsnog in leen naar zijn twee zoon Thierry. De Gemert, Millinck, Van Brempt Van Deurne, Van de Velde, Piethan, enz.. enz..

Het leengebied werd rond 1300 door Hertog Jan II van Brabant, rechtstreeks in leen gegeven aan de inwoners om geld te genereren.

Bauduin ofwel Boudewijn De Cupere en zijn tweede vrouw, Marguerite Van Gerwen kregen vijf kinderen geboren als volgt:

Didericq Thierry 1, die hieronder als 4e in lijn zal worden besproken.

2- Arnould, waarvan de tak zal worden gemeld na het nageslacht van zijn broer Didericq Thierry in het hoofdstuk als stichter van Bourgondiërs Vlamingen in Frankrijk

3- Raymond De Cupere, heer Valckenheim, en meester van de artillerie van Johannes, bijgenaamd de Fearless, hertog van Bourgondië in de Slag bij Aziencourt in 1415, waar hij zijn moed gesignaleerd en glorieus stierf.

4°- Antoinette De Cupere, die trouwde met: 1 Arnold, Heer van Gemert en Druthen, Ridder, drossard de stad Grave, gedood in Friesland kinderloos, (afb. 5), ze was zeventien jaar toen ze voor de 2e maal huwde met Jean De Backerweert Heer van Waterlandt, haar enige zoon van veertien, werd later omarmd door de kerkelijke staat, en ze had twee dochters, een getrouwd met Heer De Roon, en de andere met Lord Of Bormaigne.

5- Gerardia De Cupere, religieuze in de Roosendael abdij, waar ze weigerde de waardigheid van abdis te erkennen, volgens de memoires van de heer Van der Har, biechtvader van deze abdij. Geraldina de opstandige

a

Als vierde in lijn, Jonker Diederik Thierry De Cupere De Cuyper, heer van Keervliet en, Meerenburg (genoemd in een brief van zijn moeder aan de abt van de Heilige Paulus te Utrecht: Joncker Didericq, heer tot Kerrevliette, schiltcnaep"). erfde de grote bezittingen van zijn moeder in de Kempen en in de Meierij van 's Hertogenbosch waaronder ook het stadhuis Bois le Duc

(alwaar hij huwde met Catharina van der Aa, dochter van den Heer van Randenrode) en stierf in 1458.

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen geboren

1°- Etienne De Cupere, religieuze Abdij Sibbelo, dan abt van Bern, de burgemeester van Bois-le-Duc, waar hij leidde een heilig leven ruimte van negentien jaar, volgens de memoires van de abdij .

2- Pieter, die volgt als 5e in lijn

3- Broeder Cipriano, De Cupere Recollect priester in Bois-le-Duc, die was een zeer bekende predikant en auteur van een mooi boek, getiteld aanschouwing van God, gewijd aan de abt van Bern.

h

Als vijfde in lijn, Jonker Pieter De Cupere De Cuyper, Heer van Keervliet Meerenburg, Loen en baron Herkenroy, Bourgondië huwde tweemaal. De eerste maal met Alaite van Haemstede, waarvan hij twee kinderen had. die op jeugdige leeftijd gestorven zijn. De tweede maal huwde hij met Geertruida van Bruheze. Dochter van Willem van Bruheze, heer van Bergeijk. Zij geboren ca. 1365 Overleden voor 31-3-1421. Uit zijn (tweede) huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Jan de Cupere als 6e de stamreeks voortzette.

Pieter stierf 15 April 1479 en werd begraven in de Kerk van de Paters franciscanen te 's-Hertogenbosch onder een mooie graftombe, versierd met zijn wapen.

e

Als zesde in lijn, Jonker Jan de Cupere de Cuyper, Heer van Keervliet, Meerenburg, baron de Herkenroy enz. huwde met Agnes Kathalijne van Erp, een rijke erfdochter van het land van Gulik (aan de Roer, zijrivier van de Maas) Ook kocht en verkocht hij land in het leengebied Adornis zoals blijkt uit enkele stukken uit het stadsarchief van Brugge.

De oudste zoon, Jan zet de stamreeks voort (zie 7e in lijn). Doch hier mag niet onvermeld blijven, dat de tweede zoon, Cristoffel de Cupere, al de goederen die zijn moeder in het land van Gulik bezat, als erfdeel kreeg.

Hij huwde met een dochter uit de edele familie de Palart en vestigde zich in het land van Gulik. de familie de Pallart heb ik tot nu toe niet veel kunnen vinden behoudens het volgende huwelijks bericht: Jean-Joseph, Baron de Limousin hij was gehuwd op 17 november 1538 met Louise, dochter van Maximiliaan-Philippe, Comte de Pallart, en Angelica Wan-Deflanne

Het zijn die afstammelingen die later de naam " de Cuyper(e) " gingen dragen (zie onder 12). --De naam de Cupere (frans) of De Cuyper(e) (Vlaams/Nederlands) was volgens mij erg streek en taal gevoelig, zo word ene Pauwel de Cuyper(e) op zijn grafsteen weer Pauwel De Cupere genoemd. Het lijkt op een soort clan aanduiding als meervoud Zo gaat de vervolg familie van diezelfde Pauwel zich weer De Cuypers noemen waar dan weer een Baronie uit ontstaat!Zoiets als “o, het zijn die De Cuypere / De Cuypers weer”--

e

Kardinaal Van EnckenVoirt,

3 Gertrude,De Cupere die was getrouwd met John Van EnckenVoirt, ridder, heer van Besselaer en Gordonck, burgemeester van Bois-le-Duc. Wij nemen nota van een hun nakomelingen Eminentie Van willem Eminentie Kardinaal Van EnckenVoirt--Mierlo-Hout, 1464 - Rome, 19 juli 1534 die een prachtig monument ter ere van de paus, Adrianus VI, heeft opgericht in de kerk van het hospice Maria dell 'Anima, gelegen tussen de Piazza Navona en Ponte Agelica in Rome, en schonk grote sommen geld en een aantal huizen in het voordeel van dit ziekenhuis, bestemd voor de opvang van reizigers en pelgrims uit alle provincies van het Koninkrijk der Nederland en Vlaanderen.

c

Als zevende in lijn, Johan de Cupere De Cuyper ridder, Heer van Keervliet, Heer van Meerenburg, Baron de Herckenroy (Bourgondië) en andere plaatsen, stierf in het centrum van de stad Grave.

Uit zijn eerste huwelijk met Luciane De Grevenbroeck, die de dochter was van den Heer van Loon op zand, ridder, en Maria van Haastrecht, werden twee kinderen geboren.

En uit zijn tweede huwelijk, gesloten in Zeeland met Jossina van Cats, vijf kinderen, waarvan Johan de Cupere De Cuyper de stamreeks voortzette.

De Grevenbroeck genealogie begint met De Heyneman-de Jonge, eerste heer van Arckel, die stierf in 992, zijn echtgenoot Gele, dochter van de gouverneur van Neder-Saksen en zoon van de Grote Heyneman, de Hongaarse edelman. Een van zijn nakomelingen, Robert D'Arckel, Heer van Lille-SL-Hubert Rynswoude, Hamont, D'Arckel, enz.. bijnaam Grevenbroeck. en stierf in 1396. De nazaat van de bovengenoemde nam de naam Robert De Grevenbroeck, naar het landgoed.

Het Kasteel Grevenbroeck, ontmanteld in 1702 door troepen van de Staten-Generaal, bevond zich op het huidige grondgebied van de gemeente Achel tussen Eindhoven en Maastricht, en negen mijl uit die stad.

-

De familie van Maria van Haastrecht, was weer zeer verbonden met De Malsen zie onder VIII en Van Nassau Orange

Uit Moeder Luciane De Grevenbroeck werd geboren:

1 ° De Cupere De Cuyper John, werd gedood in Kasteel Boukeemer in de Kempen, door Frederick bastaard Berck, en begraven Meghem.

2 ° Jossina de Cupere De cuyper dame Keervliet erfgename, getrouwd met David De Nederneen, de drossard Vellu, zoon van Jean De Nederneen, heer van Dierickslandt, en Anne Van De Werve. (fig. 15).

Moeder Jossina van Cats

3e Arnold de Cupere De Cuyper, ridder van de Duitse Orde, commandant van Layenbourg, gedood in de oorlog met Pruisen.

4 ° Johan, die volgt als 8e in lijn.

5 °Nicolas De Cupere de Cuyper, kapitein in de oorlog in Hongarije tegen de Turken, waar hij sneuvelde. Hij werd begraven in de kerk van Bratislava.

animatie hoe dat eraan toeging.

q 6° Emerence de Cupere de cuyper, deze dame huwde met Everard De Cocq van Opijnen,. Hij was burgemeester van Den Bosch, daarna gouverneur van Grave en Nijmegen, en de lidstaten van Brabant in Den Haag, waar hij stierf zonder nazaten.

7e Walburge De Cupere de Cuyper , een meisje van vijftien die verloofd was, met Charles De Dorne, heer van Rillard maar ze gaf het huwelijk op en is als religieuze in Reinberghe overleden.

i

Als achtste in lijn Jonker Johan de Cupere, De Cuyper Heer van Meerenburg, Baron de Herckenroy (Bourgondië) overleden door een val van zijn paard, het jaar 1567. Hij trouwde met Marie De Malsen, dochter van Robert, Heer van Tilburg, & Margaretha van Haastrecht. Een zoon en twee dochters werden geboren namelijk:

1 Robert, wiens artikel volgt op 9.

2e-Marie-Jacqueline De Cupere De Cuyper, die was de vrouw van Hendrick De Brederode, gesneuveld bij het beleg van Haarlem, zoon van Reynold de Brederode, Heer van Cloetinghe etc,. Ze stierf in ‘s-Hertogenbosch rond 1599, en ligt er in de kerk huis Recollets? De Brederode

3e- Christine De Cupere de Cuyper, kanoniese vervolgens abdis van Neucloster Remberghe in het land van Kleef

4e- Gery Cupere de Cuyper, adviseert het hof van Kleef, en is kanunnik van St. Gereon in Keulen en drost van Carpen..

v

als negende in lijn, Jonker Robert de Cupere de Cuyper, Heer van Meerenburg, Baron de Herkenroy (Bourgondië) en ook van Keervliet (door de dood van zijn tante Jossina de Cupere).

vkasteelVlaederacken

Hij huwde met Dorothea van Vlaederacken, die de dochter was van Diederik van Vlaederacken en Adriana Bacx. Robert erfde na de vroege dood de titels en heerlijkheden van zijn vader en trok weer terug naar Zeeland. Ging samen met zijn vrouw wonen op kasteel Keervliet. Werd benoemd tot kapitein van de "staten van Holland en lid van de ridderschap van Holland, en kwam veelvuldig in contact met het hof van Orange. Uit diverse geschriften blijkt dat hij een goede relatie had met zijn Mechelse familie neven & nichten. Ook Robert en Dorothea worden vernoemd in de genealogie van de GRAVEN VAN HOLLAND. Hij had een zoon : Jan Robert de Cupere de Cuyper. die volgt op 10 in deze lijn.

abn

Als tiende in lijn, Jonker Jan Robert de Cupere de Cuyper, Heer van Meerenburg, en Keervliet, Baron de Herkenroy (Bourgondië) was lijfjonker van Philip van Nassau, prins van Oranje en daarna hofmeester van Frederik Hendrik van Nassau, prins van Oranje.

s kasteel schaghen

Jonker Jan Robert was 26 juli 1607 gehuwd met Catharina van Beieren Schaghen dochter van Jan III van Beieren, Heer van Schaghen Born:1544 Died:1618 en van Anna van Assendelft + 1630 )

Hij stierf bij het beleg van Breda in 1625. ... Catharina stierf 1632. Dit gezin wordt door de afkomst van Catharina, ook besproken in de genealogie van de Graven van Holland, door dr. A.W.E.Dek, officieel schrijver van vorstenhuis genealogieën. Jan III van Beieren schaghen & Anna van Assendelft zijn tevens de 10e voor grootouders van HM Beatrix Koningin der Nederlanden.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Maurits Franciscus de stamreeks op 11 voortzette. Eerstgeborene Robert de Cupere de Cuyper die stierf als een tiener en werd begraven in de kapel van de

thans sinds 1867 naar raam vernoemde Heilige Drievuldigheid, der Kathedraal Bois-le-Duc. st.Jan. ‘s-Hertogenbosch

j

Op Elfde in rij,

Jonker Maurits Franciscus de Cupere de Cuyper, Heer van Meerenburg en keervliet, Baron de Herckenroy (Bourgondië) , huwde met Debora de Jonghe dochter van Cornelis De Jonghe, Heer van Baardwijck, Hoofd van de rekenkamer van Holland en van Agnes Sasbout, dochter van Joost Sasbout, kanselier van Gelderland. Zij hadden verschillende kinderen, die zich in de Kempen vestigden.

Van deze kinderen zette hun enige zoon Jan de Cupere op 12e in rij de stamreeks voort.

1) Vanwege de religieuze onrust en katholieke vervolging die gerelateerd aan de jaren 1629 in ’s-Hertogenbosch, en de vele vernielingen die aan zijn bezittingen zijn aangedaan, Jonker Maurice Francis De Cupere-De Cuyper ontvluchte de stad, met een aantal andere gezinnen en gepensioneerden uit de Kempen een aantal kinderen, onder andere, zijn zoon genaamd Jan De Cupere die 11 jaar was.

c

Jan, die trouwde later met Aleyda De Cuyper, dochter van Arnold, het land Gulik, waar hij zijn vaste woonplaats, als constable (poorter?) door een akte, opgemaakt door Fresne, mr. Andries du, en , jonker Hendrik van Vladeracken, schepenen Bois-le-Duc, 6 maart 1636, geschreven met Parhelia, twee hangers in gele schaduw zonnen, het wapen van schepenen zogezegd. -

Deze bevat onder andere als een soort paspoort: • Jan Maurits soone Wyle Maurice Franciscus de Cupere, als man van wettich "Jouffe. Aleyda Synder huisvrouwe dochtere Arnoldus van de Cuyper, enz.. "

Arnould op 13 volgt de lijn -

2 ° Maria, stierf zonder verbintenis of kinderen -

3 Gerarda de Cupere de Cuyper, religieus in een onbekend klooster.

De lijn vervolgt met twaalf. Jonker Jan Mautitszoon de Cupere de Cuyper, Poorter maar geen landtitels meer vermeld? Hij ontvluchte als kind met zijn vader vanuit Bois Le Duc aan de katholieke vervolgingen en ging zijn geluk en vrouw zoeken in het Mechelse land van Gulik. Hij vond en huwde zijn Aleyda De Cuypere, dochter van Arnold, (wiens wapen met goud en azuur van acht delen, het eerste kanton een leeuw. (fig. 11). Hierbij wil ik aantekenen dat de Mechelse tak De Cuyper(e) in die tijd ook veel bezittingen moest verkopen. Er staat letterlijk “de uitverkoop van 1676 liet desondanks nog veel schulden open”. Ik vermoed dat de familie nauwe banden had sociaal en financieel. Uit Het huwelijk van Jan De Cupere en Aleyda De Cuypere kwamen twee dochters Maria en Gerarda, en een zoon genaamd Arnould De Cupere, noemde zich kortweg De Cuyper(e),

l

Op dertien volgt, Arnould die trouwde met Gerarda Van Lanckvelt, 19 december 1686, had hij vijf kinderen, die werden genoemd kortweg, De Cuyper.

hun moeder, zoals blijkt uit de wil van Gerarda Van Lanckvelt, de vrouw van Arnold De Cupere, De Cuyper, van 7 november 1687, dat is de volgende: Gerarda doelitcre wyleu Godard van Lanckvelt "naergelactenc weduwe Arnoldus soone van Jan de Heer van De Cupere, willende verlangende ende" Tussen Myne zet vyf kynderen naemen, Matthias, Aleyda, Margarctha, Petrus, Joannes, ende "genaemd De Cuyper.

Goederen van parelmoer Myneni Dood, enzovoort. enz.. "

Arnould De Cupere De Cuyper, die zich kortweg "De Cuyper" noemde,(vanaf die tijd komt de Naam De Cupere niet meer voor) huwde op 19 december 1656 Gerarda van Lanckvelt, dochter van Godard van Lanckvelt. Zij was weer een nakomeling van of uit de directe omgeving van margriet de Cuyper.

dit Lanckvelt wapen speelt een grote rol in het latere wapen De Kuijper Het wapen van "van Lanckvelt" is :

3 gouden wielen in een veld van zwart;

Arnoldus De Cupere De Cuyper, stierf, vijf kinderen nalatend op 20 april 1678 te Horst (in Limburg).

Van die kinderen zette Petrus de Cuyper als 14e de stamreeks voort. Met deze voorvader begint de inschrijving bij de Hoge Raad van Adel. (zie het rode boekje, waarin ook zeer beknopt de onbesproken takken in dit kwartier staan vermeld.

1 Mathieu De Cuyper, geboren 24 januari 1658, die ongehuwd overleden.

2 Aleyda De Cuyper, geboren 13 april 1660, die werd non in het klooster van Turnhout.

3 Marguerite De Cuyper, geboren 06 oktober 1662, ongehuwd overleden.

4 Jean De Cuyper, geboren 09 juli 1665.

5 Pieter Petrus, wiens artikel op 14 volgt.

c

De lijn wordt op veertien voortgezet door, Pieter Petrus De Cuyper, geboren 25 maart 1670 te Horst in Limburg, en gestorven 16 Juli 1730 aldaar, huwde op 22 Juni 1695 te Horst met Anna Custers, gedoopt aldaar 27 maart 1677 (en daar gestorven op 23 maart 1709. Van hun kinderen zette de 2e zoon Johan de stamreeks op 15 voort.

Arnould De Cuyper, geboren op 23 januari 1698, stierf zonder alliantie.

Op vijftien volgt in de lijn, Johan De Cuyper.( noot: In het doopregister van de R.K. kerk te Horst komt de doopakte van Joannes de Cuyper voor. Deze werd aan oom Harry opgegeven door den Z.E. Heer Pastoor aldaar, een oude man.

Vandaag de dag 27-01 2017 allemaal lang overleden. De akte was zeer onduidelijk te lezen. De inhoud was de volgende; Anno 1700 21 Februari ). "Joannes, filius Petri Den Cuyper et Annae Custers" Conjugsum per me J.P.Puttelang vice pastoris baptisatus est. suscepit Godefridus Benijssen loco........... Dominus Joris Hostermans et Laefken Custers.

De overige geboorte- en huwelijksakten van voor 1810 die betrekking hebben op het geslacht De Cuyper, zijn voor het grootste deel niet meer in de archieven van de R.K. kerken zelf, maar veelal overgebracht

Joannes De Cuyper, geboren 21 februari 1700 te Horst en begraven te Rotterdam op 21 Juni 1773, vestigde zich metterwoon als koopman te Rotterdam, alwaar hij 18 Januari 1720 als poorter werd ingeschreven( Poorter = gevestigd burger ). In het poorter boek van de stad Rotterdam komt de volgende akte voor;

Den 18e january 1729, Jan De Kuyper, geboren ter Horst omtrent Vendelo is poorter, geëed, present alle den heeren Burgemeesteren. Men ziet dus dat de zoon van Petrus De "Cuyper", welke gedoopt was onder de naam "Joannes De Cuyper" zich, toen hij zich te Rotterdam vestigde, "Jan De Kuyper" noemde.

Vandaar dat zijn kinderen en verder nageslacht de naam "De Kuyper" dragen; zie ook onder XIII. De afwisseling was in vroeger jaren een veel voorkomend verschijnsel,O.a. vanwege het latijn: ( C voor de u = K ).

m

Jan De Kuyper Huwde te Rotterdam op 8 mei 1729 met Catharina van der Polder, gedoopt te Delft in de St. Joseph kerk op 11 April 1703 en gestorven te Rotterdam op 11 februari 1783 en de 14 Februari aldaar begraven. Zij was de dochter van Nicolaas van der Polder, en Agatha Vergouw. Uit dit huwelijk had Johannes de Cuyper, verschillende kinderen waarvan 4 zonen:

Hier spitst de genealogie zich in een kwartierstaat met 3e. Jacobus de Kuyper, die volgt. (zie Zestien )

1e.Johannes De Kuyper, gedoopt in de kerk aan de steiger te Rotterdam op 24 december 1733, en gestorven te Rotterdam op 29 september 1804 Een van zijn twee zonen n.l. Joannes was lid van de municipale raad van Rotterdam. (1811 - 1813 ) gehuwd Maria Vernooij , ged. RK te Wijk bij Duurstede op 18 mrt 1739, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Rotterdam op 7 jul 1791, begr. te Rotterdam op 12 jul 1791. Hij is de stamvader van de Schiedammer tak van het geslacht "de Kuyper" en de stichter van de bekende Firma Johannes de Kuyper en Zn., jenever fabrikanten. Hun zonen: Cornelis en Johannes

v

Het patriciërs wapen gekroond als hofleverancier gedragen door twee engelen

2e. Conrad De Kuyper' geboren te Rotterdam 6.3.1740, + 8.3.1815 en gehuwd met Cornelia van der Drift geboren Maassluys 3.8.1754 en + Rotterdam 18.2.1804

3e Jacobus De Kuyper, volgt op 16 in kwartier

4e. Pieter De Kuyper. verder geen gegevens.

g

Op zestien volgt in een kwartierstaat en 2e in lijn, Jacobus De Kuyper, eigenaar cargadoor bedrijf, (scheepsbelader en winkelier) geboren te Rotterdam op 3 februari 1745, stierf aldaar 21 Juli l802.

Een soort "Onidin line story" zonder boot, de ene broer werd winkelier/scheeps belader en de andere jeneverstoker. Het ging beide goed.

Hij huwde 7 Oktober 1781 te Eindhoven met Elisabeth Maria Theresia van Hooff, geboren 2 februari 1750 te Eindhoven en gestorven 1823 te Veghel. Zij was de dochter van Martinus van Hooff en Anna Elisabeth Bols d’Arendonck. Haar broer Johannes Franciscus Rudolf van Hooff, geboren 26 augustus 1755 te Eindhoven, was lid en president van de uitvoerende macht van de Bataafse Republiek 1799 en vervolgens minister van Justitie.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan alleen Josephus Franciscus de stamreeks voortzet.

Anne Elizabeth Bols d'Arendoncks was de zuster van Therèse Françoise Bols, d'Arendonck, die trouwde in Turnhout, 23 december 1751, met Jean-Baptiste Herckenrode, heer van Steenberghen, Sainte-Anne-Valbeeck tenWaevere, enz.. Chief -Mayeur van Leuven, die stierf in 1758, had het onder andere kinderen, Joseph-Antoine-François Baron de Herckenrode, Heer van La Motte, Grand-Jamin, van Waenrode op Lübbecke, senator, toen-Chief Mayeur van Leuven, enz.., die Jeanne d'Udekem MarieClaire, die hem gaf, onder andere kinderen, Auguste Jean Baptiste Joseph Baron Pierre De Herckenrode officier trouwde in de jaren Ze was de dochter van Martin Van Hooff en Anne Élisabeth Bols d’Arendonck dochter van Norbert Francis Bols Jonkheer d'Arendonck, en Isabelle Van Laer, dame van de franchise d'Arendonck van Draekenhof in Vorsselaer, Lille, Rhety en dame vrij Turnhout.

i ....j.....i

De Bestuurders

in de lijn op zeventien volgt, Josephus Franciscus De Kuyper, hij werd geboren op 11 Juli 1788 te Rotterdam, en aldaar gedoopt op 29 augustus van dat jaar, in de kerk aan de Steiger. Op 11 Juli 1809 (dus op zijn 21e verjaardag.) huwde hij te Rotterdam met Maria Theresia Philipinia Dubbelens, gedoopt op 6 oktober 1785 te Rotterdam in den kerk aan de Steiger. Zij was de dochter van Henricus Dubbelens en Maria Catharina van Weirelijckhuysen en stierf 23 Juli 1851 te Veghel in Noord-Brabant (de datum waarop de inschrijving voor het huwelijk heeft plaatsgehad dzg ondertrouw was 24 juni 1809 in de stads trouwregisters van Rotterdam).

d

Josephus Franciscus, de Kuijper (zo heeft hij zichzelf ingeschreven tijdens de invoering van de burgerlijke stand) was van 1808 tot 1810 erfsecretaris en tribunaal van het dorp Veghel in Noord Brabant. Daarna was hij notaris (1811-1824) en tevens (tot zijn dood) burgemeester aldaar Later was hij ook lid van de ridderschap van Noord Brabant en van de Provinciale Staten van Noord Brabant. Ook was hij lid van de Vergadering van Notabelen, die op 29 maart 1814 te Amsterdam bijeenkwam om over de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden te stemmen en bovendien is hij enige tijd lid geweest van gedeputeerde Staten van Noord Brabant Tijdens zijn leven kreeg Veghel een haven, welke in de Zuid-Willemsvaart uitloopt (1825) en werd de R.K. Kerk die sedert de hervorming, in het bezit was van de hervormden aan de katholieken teruggegeven (1819). Deze kerk is toen in 1822 aanmerkelijk vergroot en in l842 versiert met een uitmuntend orgel, vervaardigd door de orgelmaker Frans Smits (te Reek).De hier bedoelde kerk, die aan de H. Lambertus was toegewijd bestaat thans niet meer, maar heeft gestaan op de plaats waar thans ongeveer het gemeentehuis staat. Het gemeente/raadhuis is gebouwd tijdens het burgemeesterschap van zijn zoon Victor De tegenwoordige kerk ook H. Lambertus, welke zeer mooi is, is ongeveer 1860 gebouwd door de grote architect Cuypers. Tenslotte kreeg, Veghel in 1838 een liefdetehuis, waarin meisjes onderwijs genieten en arme vrouwen verpleegd werden. Bij Koninklijk Besluit van 4 Juli 1829 (no.228) werd Josephus Franciscus de Kuijper door Koning Willem I in de adelstand verheven Het diploma als bedoeld in het Koninklijk Besluit van 4 mei 1827 (Staatsblad no.28 van l827) ontving, hij in de maand december van 1829. Zijn naam komt voor in het Staatsblad no.1 van 1830 (het KB van 9 Januari 1830 betreffende) Bij zijn verheffing in de adelstand nam hij een nieuw adellijk en door de Hoge Raad van adel goedgekeurd en aldaar berustend wapen aan.

e

De betekenis van dit wapen, uitdrukkend rust en vrede, welvaart voor landbouw en industrie is kenmerkend voor hem.

Het is zeker (uit de aantekeningen die hijzelf heeft nagelaten) dat Josephus Franciscus (in 1839) reeds rondliep met de gedachte aan de bouw van een familiegraf. Hij heeft dit echter niet kunnen verwezenlijken, maar zijn zoons hebben zijn gedachten volvoerd.

Zoals in iedere plaats begint de nummering van de straten vanaf het centrum van Veghel, en telt dan ook vanaf de H. Lambertus kerk bij het marktplein. Het adres van de pastorie is :

k

Burgemeester de Kuyper laan 1, Veghel. Deze site is ook in Veghel bekend en bij mijn laatste bezoek, juli 2010 is het naambordje aangepast in “De Kuijper”. Jonkheer. Josephus Franciscus de Kuijper stierf, 54 jaar oud, op 7 februari 1843 te Veghel, vijf dochters en vier zoons, en 2 jong overleden kinderen.

Een hele mooie pagina PDF vond ik van Veghelse erflaters uit 2015

m

1e Josephine Marie-Elisabeth de Kuijper, geboren 29 juli 1810, trouwde 30 mei 1834, Eugene-Henri-Antoine-De Kuyper, zoon van Johannes Cornelius en Isabella Mary Anne Jacqueline Aerts. Hij stierf 11 september 1835, vlak na de geboorte van hun dochter

2e Elizabeth Marie-Rosalie de Kuijper, geboren 29 juli 1812, stierf zonder alliantie, 17 mei 1854

e

3e Jkvr.Charlotte Theresa Alphonse de Kuijper 1814 - 1868 was een dochter van Joseph Fransiscus3e Charlotte Theresa Alphonsine de Kuijper, geboren 20 mei 1814, trouwde 30 mei 1834, Dominique Blankenheym, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Militaire Willems-Orde, was gesierd met het ijzeren kruis, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die president was in 1850-1851, wethouder van de gemeente Rotterdam, de zoon van Charles-Jacques, Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw, de burgemeester en loco-burgemeester van Rotterdam, hij was een van de notabelen bijeen in Amsterdam, 29 maart 1814, om de fundamentele wet van het Koninkrijk der Nederland in combinatie stemming - en Marie-Catherine Mosman.

4e Edward Joseph Corneille Marie de Kuijper, wiens biografie volgt.

iem

5e Constance Theresa Angelique Victorine De Kuijper-, geboren op 28 december 1818, getrouwd, 15 februari 1848, François-Jean-Joseph Van Ryckevorsel-van Kessel, zoon van Augustus Theodore Baron Van Kessel Ryckevorsel, Heer van Kessel, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onderscheiden met het IJzeren Kruis en een lid van de Ridderorde van Noord-Brabant, en Everarda-Françoise Van Half Wassenaer Onsenoord.

6e Angelica Alphonsine-Henrietta Hortense De Kuijper, geboren op 30 december 1819, overleden 10 juni 1839, geen alliantie.

vc

7e Victor-Auguste-Ferdinand-Henri de Kuijper, geboren op 1 april 1822, een lid van de Ridderorde van Noord-Brabant, burgemeester van Veghel en Erp, gehuwd Louise-Elisabeth-Marie-Therese Janssen, dochter van Joseph- Johan en Charlotte Theresa de Kuyper.

u

8e Richard Louis-Leopold Joseph de Kuijper, geboren 2 april 1824, trouwde 12 februari 1852, Anne-Marie Frédéricque Van Ham, dochter van Nicolas-Pierre en Marie Therese De Haerten Geldern. in derde kwartier op 18e in rij opvolgend

f

9e Ferdinand Leopold Joseph de Kuijper, geboren 25 maart 1826, Hij zocht zijn carierre in, en vetrok naar Batavia Ned.Indie, en stichte daar een pleeggezin Een van Ferdinand’s pleegnazaten Ruud de Kuijper, heeft zich ingezet om zijn geschiedenis in kaart te brengen. Ik heb Ruud 2 keer thuis te Rozendaal bezocht en nog wat schriftelijke communicatie gevoerd betreffende de genealogie. Hij is helaas ook overleden.

Na zijn terugkomst in Veghel nam hij in1867 (alwaar hij vermoedelijk ook studeerde en toegevoegd was) de notaris praktijk van zijn overleden broer Louis Richard over. Waarschijnlijk ging hij op hele jonge leeftijd onbezonnen naar Batavia, hij kwam in ieder geval voor zijn huwelijk terug, en

trouwde 17 september 1855, Mary Everarda Hubertine Josephine 58 Van Ryckevorsel, dochter van Bernard Jacques en Elizabeth Marie-Claire Vermeulen 38, wiens zuster,Maria-Elizabeth Isabelle Vermeulen, is getrouwd 04 mei 1811, aan Antoine-Joseph Lambert Borret, raadsman van de staat, gouverneur van de provincie Noord-Brabant, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootofficier in de Orde van de kroon van eik, enz.. en zijn broer, Pierre-Joseph Vermeulen, was burgemeester van Bois-le-Duc. Hij bouwde nadat de rustplaats was leeggehaald en overgebracht naar de Calvarieberg een grote villa op dat grondgebied.

10° August-Charles-Henri Leopold de Kuijper, geboren 1828, overleden 20 september 1835.

11° Virginia Emilia Pauline Charlotte Eugenie de Kuijper, 5 december 1830. Verder nog niets bekend?

Anna Elizabeth Maria dochter van Louis Richard geboren 1856 overleden 1927, gehuwd met Alphonsus Johannes Josephus van Sasse van Ysselt 8.8.a

Als achttiende in lijn en derde kwartierstaat Jonkheer. Louis, Richard, Leopold, De Kuijper, geboren te Veghel 2 april 1824, was van 1859 notaris aldaar, doch overleed reeds 43 jaar oud, op 27 april 1867 te Veghel. Hij was gehuwd op 12 Februari 1852 met Anna Maria Frederica van Ham, geboren te Geldern (in Pruisen)op 15 Juni 1817 en gestorven te Veghel op 1 Juli 1872.

(Vijf jaar na haar jonge echtgenoot. Liefdesverdriet?)

Zij was de dochter van Nicolaas Peter van Ham en Maria Theresia Haerten van Geldern. Van de 2 zoons en een dochter, van het echtpaar, volgt Joseph.

De tweede zoon was Hubertus Fredericus Maria. Onderstaande afbeelding is vermoedelijk de enige van onze voorvader die naar aanzien van hoe dochter Anna het amulet vasthoud, waarschijnlijk al was overleden ten tijde dat het schilderij werd gemaakt. Op het Schilderij is Anna rond 11 a 12 jaar, de leeftijd dat haar vader overleed.Als extra wetenswaardigheid mag worden opgemerkt dat (Anna)Maria Theresia Haerten van Geldern, afstamt van Gerard I van Geldern, die tevens de voorvader was van de Graaf van Gelre het huidige Gelderland

vu

Als negentiende in lijn, Jonkheer. Joseph Marie Emile De Kuijper werd geboren, 11 Januari 1853 te Veghel en overleed te Venraai,16 februari 1917. Bij de dood van zijn vader was hij 14 jaar oud.

Veel heeft hij tijdens zijn leven gedaan om anderen te helpen. Van beroep was hij ondernemer, die in de toentertijd levendige sigarenhandel werkzaam was.

m De menukaart

Hij huwde te Antwerpen op 19 September 1876 met Anna Agatha Maria Schaap, geboren te Paramaribo (Suriname plantage) op 29 December 1853 en overleden te IJsselstein in Huize "St.Joseph" op 11 Juli 1934.

(Op het bruiloftsmenu waren de foto's van bruid en bruidegom aangebracht, iets nieuws voor die tijd, nu ruim 100 jaar geleden).

De beide echtgenoten zijn bijgezet in het familiegraf. Van hun drie zoons (en 4 dochters) zette alleen Rogier de stamreeks voort. Joseph overleed in 1917 tijdens dit schrijven 100 jaar geleden

a

Joseph op jonge leeftijd. Anna en Joseph

Joseph en zijn broer Henry starten rond 1870 te Oisterwijk de eerste sigarenfabriek aldaar. D.K. Deze kwaliteits sigaren kregen van de Turkse consul en de Russische Tsaar het predicaat hofleverancier, in samenwerking met hun adelijke afkomst.

"Volgens een bericht in de Tilburgsche Courant van 26 mei 1895 was Hubert, koopman en fabrikant in sigaren, bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van 21 mei 1895 failliet verklaard. Maar er was blijkbaar een doorstart. De sterfhuis constructie bestond blijkbaar toen al, alle rommel delen in het faillissement en de gezonde delen in een Fusie".

Sommigen beweren, Alfonse Hamers direct het eerste jaar na zijn start allerhande prijzen ontving en hofleverancier werd? "Roem komt te voet en gaat te paard"!

Dat dit door de D.K. fusie in 1894 met Alfonse Hamers, kreeg deze fabriek 24 jaar ervaring D.K. de naam, het recept en de hofleveranciers titel.

de Huifkar werd flink uitgebreid, en deze fabriceerde voorname en duurdere sigaren op basis van D.K..recept. De traditie van deze sigaar word nog steeds gedragen. Via Smith & Ten Hoven, en Douwe Egberts, komt de merknaam vervolgens bij Agio terecht.

h

Jhr.Hubertus de Kuijper, met zijn drie dochters zijn vrouw en kleinzoon

nadat de broers zich goed hadden uitgekocht rond 1899, startte Hubertus Henry opnieuw het merk D.K. op. Dit hield hij ondanks diverse conflicten tot het einde van de 1e wereldoorlog vol 1919 hierna nam tot 1923 neef Jacques De Kuijper

het stokje over. Dit was het einde van D.K. Collega sigarenmaker Horvers kocht de kistjes en gereedschappen op. Maar de kronieken schrijven dat Jacques geen echte zg. sigarenman was, en zijn broer Rogier volgt op 20 deed alles voor de schilderkunst. Sigaren rookte hij op.

Soldaten roken erg veel maar geen dure D.K.

De goedkopere sigaartjes fabrieken bloeiden welig bij de oorlog. Echter ook de Huifkar had het moeilijk in die periode.

h

Als twintigste in lijn mijn grootouders Jonkheer. Rogier Johan Alphons Marie De Kuijper werd geboren te Oisterwijk op 20 Januari 1884 en overleed te ‘s-Gravenhage, 3 oktober 1949. Hij huwde te Amsterdam op 14 november 1907 met Catharina Petronella Maria Spring in ’t veld. Geboren te ‘s-Hertogenbosch op 6 Juli 1882, dochter van Rudolphus Johánnes, en Maria Petronella van Maastrigt en overleden te 's-Gravenhage op 4 mei 1944.

r p

Jhr. Rogier Johan Alphons Maria, en zijn vrouw.

Rogier, wijdde zijn leven aan de kunst, en heeft na de Koninklijke Haagse kunstacademie portretten en landschappen geschilderd. In 1917 was hij aanwezig in Zwitserland. Ik bezit 2 werken van hem aan het meer van Geneve gesigneerd en gedateerd 1917. Mijn vermoeden, hij was daar na de dood van zijn vader tot rust wilde komen en tijdens de Russische revolutie de verjaagde of gevluchte Adel op te vangen. Of gewoon 10 jarig huwelijks reis? 1917 is een veelvuldig terugkomend jaartal, en nu ik dit schrijf is het 2017 en net zo roerig politiek.

o.a. deze porttretten boven, en hieronder

i

"de Monnik"

het afstudeer project van de alumni.

Grootvader en grootmoeder zijn als laatste echtpaar bijgezet in het familiegraf, moeder ten grave gedragen door haar vijf zoons met als zesde drager respectievelijk haar schoonzoon en echtgenoot Rogier, met wie zij ruim 36 jaar lief en leed gedeeld had aldus oom Harry. Hierbij wel opgemerkt dat een enkel familielid na hen, maar niet meer als echtpaar is bijgezet.

Het graf is thans bestempeld als monument, dicht en gaat nooit meer open. zie hiervoor het bestemde hoofdstuk

o

De Zoons in volgorde, Joseph, Rudolf, Rogier, Alphons, Henry, en dochter Maria Louisa.

Ik vervolg de genealogie wederom met een kwartier op 21 met Rogier.

s

Jhr. Jozeph Emile Marie (Sjef) De kuijper geboren 15 augustus 1908 te Rotterdam hij huwde met Aagje Gerritzen, op 24 augustus 1938. Aagje werd geboren op 27 januari 1907, en overleed te Den Haag op 20 oktober 1975

r

Jhr. Rudolph Johan Rogier (ruud)De Kuijper, geboren te Amsterdam, 13 februari 1911 en overleden 23 juli 1976 te Arlon België Luxemburg, huwde 15 november 1939 met Elizabeth Maria Barbara Hoek geboren 20 augustus 1909,

pmoviestars

Jhr. Rogier Johan Alphons Marie (Puk) De Kuijper, geboren te Amsterdam op 28 maart 1913, was gehuwd op 22 september 1941 te 's-Gravenhage met Maria Wilhelmina Elizabeth Wessels, geboren 22 november u1914 te Monster.w

Zij hadden 7 kinderen 3 dochters en 4 zoons. Rogier werd na een gelukkig leven met zijn echtgenote en 7 kinderen op 45 jarige leeftijd ernstig ziek waarna hij op 17 januari 1966 na een lang ziekbed overleed.

De genealogie/kwartierstaat is naar hem toe geschreven en opgedragen.

Jhr. Alphons Johan Marie (the Fons) De Kuijper, geboren 1 juni 1920 te Amsterdam en overleden 26 mei 1982, huwde 3 mei 1950 met Helena Maria Hendrika van de Meulenhof geboren 5 okt 1928.

Jhr. Hendricus Mattheus Joannes(harry) De Kuijper, geboren 22 december 1923 te Amsterdam, Huwde 1e op 18 mei 1949 met Anna Cornelia Borgo geb.29 november 1927 2e huwelijk met Gertruida Cornelia Maks geboren 24 aug 1924 te Kanigoro,

Van deze oom Harry heeft mijn familie heel vroeger rond 1970 een getyped ingebonden boekje (Rood, groen, zwart, met goudband, ik bezit het nog steeds) onvangen met wat foto's en data, en een virus wat op mij alleen oversloeg. Hij had hiermee een soort doos van Pandorra ofwel "De Cupere box" geopend. Toch ben ik hem nog steeds dankbaar deze summiere gegevens te hebben ontvangen, want na al deze zaken dieper te hebben uitgezocht, ben ik trots van deze familie af te stammen.

Jkvr. Maria Louisa Petronella Cataharina De Kuijper, geboren te Amsterdam op 01 oktober 1909.

v

Helaas zijn alle nazaten van Rogier en Petronella als twintigste in de lijn ook overleden, zelfs vele neven en nichten zijn er niet meer. Info over de familie is moeilijk te achterhalen vooral de laatste drie generaties. Mocht u aanvulling of verduidelijking bezitten, stuur een scan, BVD.

mail: Johan@kuijper.de

Einde


Huis te Aerdt  Herwen

5

Er was ook nog een heus familie kasteel in bezit. Jhr. Mr. Gijsbert schonk het kasteel in 1961 'bevrijdingsdag' namens de familie De Kuijper aan "Stichting Gelders landschap en kastelen". Niet omdat hij zo'n gulle bui had, maar omdat het kasteel in de oorlog door de bezetter ernstig is beschadigd. Het dak was als uitkijkpost opengebroken, waardoor natuurlijk regenwater en weersinvloeden de rest van het verval deden. Het huis is in die tijd leeg geplunderd. Alles van waarde was meegenomen of kapot gemaakt. Omdat het direct naast de Duitse grens ligt, zal Duitse buren nijd in oorlogstijd daar ook wel een steentje aan hebben bijgedragen.  Kort gesproken, de kosten van herstel overstegen de waarde van het bezit en het vermogen van een particulier.  Er bleven 2 opties over. Afbreken zou een stuk historie vernietigen, dus bleek schenken met renovatie besluit  de beste oplossing. Een initiatief groep en de gemeente  Herwen, zetten zich hiervoor in. In dit verband is er ook nog een historie, een groen boekje (in mijn bezit) over het huis geschreven

 boek    www

Er zijn destijds geen privéleges bedongen bij de overdracht van huis Aerdt. Wel heeft de belendende boer het recht van overpad (erfdienstbaarheid) voor het huis langs. De akte is destijds in 1961 op bevrijdingsdag verleden door notaris A. Prakken te Arnhem (thans Dirkzwager Notarissen) voor een symbolisch bedrag.
 In 1968 is het bouwhuis aan de Stichting gegeven en de akte is verleden door notaris H.M. Sasse (thans Dirkzwager notarissen)

al6

Ik heb in juli 2016 eeen privé rondleiding gekregen door de heren W. van Vliet beheerder, en conservator S. Wolterink, door huis Aerdt. Het viel mij op dat binnenshuis alle verwijzingen naar andere (Hugenpoth) bewoners wezen, maar naar de schenker, Jhr. De Kuijper niets. Hierom een foto van binnen met mij en op de achtergrond een portret van Eduard de gouverneur ingeplakt.

h


7

Dit verhaal handelt over een 13e eeuw ridder "Arnould de Cupere" die via de Zeeuwse politiek in contact komt met Graaf Floris V van Holland. Hij treedt bij de Graaf in dienst als aanvoerder van zijn persoonlijke lijfwacht . Vanuit deze positie beziet hij de handelwijze van Graaf Floris V, voor wat betreft zijn politieke en economische motieven. Na de dood van Floris V, viel Arnould samen met zijn zwagers Jan en Costijn van Renesse via intriges van Zeeuwse edelen in ongenade bij Graaf Jan I.

In de boekhandel betaald u voor de ebook versie 7,95Op mijn website nog steeds gratis te downloaden:

Een gratis download van het Ebook  in  PDF