3Paulus Von NASSAU, + 1514†† Lady Diana's 13e and HM Beatrix's 12e Great Grandfather,

3Albrecht I Van BEIEREN (Bavaria) anno 1336-1404 Hertog van† Bavaria-Straubing, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Via Catharina, jongste dochter van Jan III Van† BEIEREN, Heer van Schaghen &

aAnna Van ASSENDELFT, dochter van Dirk & Adriane Von NASSAU (mijn 11e voor-grootouders),

2Gerard IV Van WASSENBERG anno 1060-1129, Graaf van Gelre & van Wassenberg. Hij ging zich vervolgens na erkenning Gerard I VON GELDERN noemen. Bijnaam De Lange. Via voormoeder Maria Theresia Haerten van Geldern.

4Costijn II Van RENESSE & Hillegonda Van VOORNE anno 1302 Burchtgraaf en Gravin van Zeeland. Via Ida van Renesse onze oudstbekende voormoeder Enzovoortboekaldus†Dr. A. W. E. Dek, officieel genealogie schrijver Koninklijk huis Nederland

boek†Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, en† M. de Vegiano, Signeur d'Hovel, schrijvers genealogie Nederlandse Adel in BourgondiŽ; En vele andere web-links naar diverse boekwerken.

HERALDIEK

Nagenoeg, iedereen heeft een wapen en mag het ook voeren. Het opzoeken daarvan bij Rietstap (zie documentatie ) is eenvoudig. Alleen ,,,, een adellijk wapen, d.w.z. met kroon is alleen toegestaan aan diegenen, die (met hun wapen) bij de Hoge Raad van adel geregistreerd staan. Kronen zijn in 1817 bij de wet vastgesteld. 5 punten voor de Jonkheer, 7 voor een Baron, 9 voor een Graaf enz.).

Het familiegraf bestaat het jaar 2017, 165 jaar en ziet er dankzij† verschillende renovaties nog steeds perfect geconserveerd uit

Een verslag† met foto's van voor de 2e wereld oorlog, tussentijdse jaren 70, en de laatste renovatie & oplevering.

ee


Schets van een vooruitziend daadkrachtig politicus.

Jonkheer Josephus Fransiscus de Kuijper (1787-1843);
Hij drukte zijn stempel en werd opnieuw in de Adelstand verheven voor hem en zijn nakomelinge
n.

Contact us


3

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & Jonkers

CURIOSA & NOSTOLGIE

Het Familiegraf.

Zeker is, dat Josephus Franciscus reeds het familiegraf wilde bouwen (zie XVII). In afwachting daarvan werd door hem als familiegraf een perceel grond gebezigd" genaamd "Rustplaats".

Hier zijn achtereenvolgens begraven zijn 73 jarige moeder(1823)".zijn 7 jarig zoontje August (1835), zijn 20 jarige dochter Angelique (1839), hijzelf (1843) en zijn 65 jarige echtgenote (1851).

Toen het familiegraf in 1852 klaar was, zijn hierin als eerste (in de bovenste nis links) de stoffelijke resten van de "Rustplaats" bijgezet. Later zijn alle vier zijn zoons met hun echtgenoten daarin bijgezet alsmede hun nakomelingen (zie voorts de stamreeks onder XVIII, XIX en XX).

Het graf, gelegen op het kerkhof naast de H. Lambertuskerk staat geheel boven de grond en in een weergave van de Berg van Calvarie. Een meer dan levensgroot kruis met Christusbeeld en een beeldengroepering staan op de berg. In de oorlog 40-45 is het graf - dat van binnen een holle ruimte is met aan een kant een 24-tal gemetselde nissen waarin de overledenen werden bijgezet waarna de nis met een marmeren plaat met opschrift werd afgesloten - als schuilkelder gebruikt.

Twee beelden zijn naar beneden gestort (en staan nu naast het graf opgesteld, nl. de apostel Johannes en een Romeinse soldaat).

s

De orginele sluitsteen is vernietigd

tijdens de 2e werels oorlog De sluitsteen (ongeveer 1.60 meter hoog en ruim 1 meter breed. waarin een kruis en opschrift was gebeiteld met : is vernietigd. Grafplaats van de Hoog Welgeboren Familie de Kuijper " 1852" Het graf is vol en dichtgemetseld. Pogingen om het door zgn. "schudden' in gebruik te kunnen houden zijn in de jaren 1945-1950 niet algemeen aanvaard.

Vandaar dat het graf voor de (laatste maal?) ongeveer in 1935 algeheel werd gerestaureerd.

jAan de linker zijkant was een reproductie van het graf van Jezus Christus. Ook dit is (tijdelijk) verloren gegaan

De oorspronkelijke gave grasmat moest vanwege de oorlogsschade door ruwere beplanting worden vervangen (als "Prť servering"). In 1976 was het hek voor het vagevuur (een levensgrote beeldengroep in de voorzijde van het graf) voor het laatst geschilderd.

Voor dit vagevuur bevindt zich een tegelvloer met hekje. De tand des tijds kon echter niet worden gestuit. Inmiddels was de originele grasbeplanting op de berg in 1996 weer terug en maakt het familiegraf in zijn geheel een verzorgde indruk. Dat neemt niet weg dat de voorzijde met afbeelding van het vagevuur gerestaureerd moet worden.

De kerk is in onderhandeling met diverse sponsors en kunstenaars die dit zouden willen doen, aldus de pastoor. Het Christusbeeld is nog steeds -in stukken- aanwezig in een werkplaats onder de kerk.

g Calvarie berg anno 1900

cCalvarie berg anno 1977

p

Familiegraf anno 1996,

Thans in 2002 tot monument verklaard. De laatste restauratie werd voltooid, en is op 17 maart 2000 met het plaatsen van een nieuwe grafsteen en met een officieel tintje als bijna nieuw weer opgeleverd. Nu 2017 - 165 jaar oud Dat alles neemt niet weg, dat de "Calvarieberg" gedurende ruim anderhalve eeuw een monument in de wijde - toen landelijke - omgeving van Veghel is geweest en nog steeds is ondanks dat het door expansie is ingebouwd.

Dat het voor onze voorouders van ruim 190 jaar her (incl. de "Rustplaats") een waardige rustplaats is en dat het anno 2017, ,

er nog staat. Indachtig, dat niets ter wereld eeuwig is, mocht deze korte beschrijving met foto’s in deze bijlage niet ontbreken. Temeer niet omdat het familiegraf te gelegener tijd geen reŽel tastbaar goed meer zal zijn. sluit dit gedeelte daarvan met hetgeen in het schild van de bovenvermelde Romeinse soldaat ook vandaag nog, staat gebeiteld

Het is eene heilige en zalige gedachte voor de overledene te bidden. ( II Machab XII 46 ) Laten wij niet vergeten , dat hieronder moet worden verstaan , alle overledenen aller tijden, in het vertrouwen dat zij die voor ons nog een onbekende streep zijn het voor ons doen.

sGoogle maps foto Kerkhof Veghel, met boven het pleintje de Calvarieberg 17-12-2006

Teksten hier zijn hoofdzakelijk uit de oude tijd overgenomen van oom Harry. Ik heb alleen data en nieuwe info aangevuld en ga dan ook snel verder met de restauratie 2000.

De renovatie anno 2000

f Nazaten van de oud-burgemeesters Josephus en Victor de Kuijper poseren voor het familiegraf op de begraafplaats van de Lambertuskerk.

Rond 1997 vernam ik van mijn tante, dat ze een televisie programma had gezien uit onder meer Veghel betreffende de renovatie van het familiegraf, De Kuijper Hierop heb ik telefonisch contact opgenomen met het kerkbestuur en vernam het gehele idee van dhr. Thunisse. Het Christusbeeld bijvoorbeeld, had ik onder de kerk zien liggen, hier waren echt nog maar enkele verpulpte restanten geheel in stukken en brokken van over.

De mensen aldaar wisten echt niet dat deze oude resten behoorden bij de Carvarieberg zoals het graf toen Heette

c

Het gerenoveerde Christusbeeld in het graf van Jezus

Het betrof een oproep om monumentale graven op te knappen en te sponsoren. Ik heb dhr. Thunisse dan ook verzocht de renovatie zo uit te voeren dat het geheel weer in authentieke staat terug kwam. Ik heb hem brieven met meest copy foto's gestuurd van de vroegste staat Dhr. Thunnisse, liet mij weten dat de familie voor de grafsteen zelf diende te zorgen, dan zou hij de architectuur voor de renovatie op zich nemen in samenwerking met vrijwillige kunstenaars . Omstreeks eind 1998, ontving ik plots een brief van Drs. Baron Joost R. van HovŽll tot Westervlier. Hij had bij het kerkbestuur mijn correspondentie over de renovatie ingezien, en liet mij weten samen met zijn vader ook geÔnteresseerd te zijn, omdat zijn grootmoeder De Kuijper, was en zodanig daar ook begraven ligt.

Ook Hij wilde zich inzetten om een mooie steen terug te plaatsen aan het familiegraf. Eindelijk had ik een verwante ziel gevonden in deze eenzame tocht tot herstel van de berg van Calvarie, zoals het graf heet. Hij wierp zich op als partner en tussenpersoon in de contacten met familie en steen houwer Fa. Peterse, en de steen werd ontworpen naar authentieke vorm en opschrift.

Hier ben ik hem zeer erkentelijk voor.

s

nieuwe grafsteen

Ook voor de ingang bij de steen is nog een hekwerkje geplaatst zodat betreden niet mogelijk meer is. Het graf zal nooit meer worden geopend. Vanwege de plaatsing van de grafsteen, werd de eigenlijke renovatie ook opgeleverd door de architect dhr. Thunisse, en werd dit door de familie sponsors ook een beetje gevierd. Theebezoek op het laatste landgoed in overerving Zwanenburg nabij Veghel.

v

Tevens was de plaatselijke schrijvende pers en regio televisie Sky-line RTV geÔnteresseerd, en hebben de plechtigheid dan ook bijgewoond en verslagen. v Ik wil van hieruit allen die zich hebben ingezet om het meer dan schitterende resultaat van het uiteindelijke monument hartelijk danken, en ook alle familieleden die mee hebben bijgedragen in de kosten. Ik ben er trots op dat er nog zulke projecten vrijwillig kunnen worden gerealiseerd. Sinds 15 april 2002 is een deel van de begraafplaats bij de Rooms Katholieke Kerk van de H. Lambertus aan de Deken van Miertstraat aangewezen als rijksmonument. Het betreft de Calvarieberg, de structuur van de begraafplaats en een complex van dertien graven. Deze beschermde status is een extra verdienste voor de inspanningen en verzekert het behoud voor nog vele jaren.

Initiatief nemer, Johan Alphons M. de Kuijper

Restauratie Calvarieberg afgerond met bijzonder bezoek Gedenksteen voor familiegraf De Kuijper

VEGHEL - Op de begraafplaats achter de Lambertuskerk vond afgelopen vrijdag een bijzondere gebeurtenis plaats. Nazaten van Josephus en Victor de Kuijper, twee oud-burgemeesters van Veghel, plaatsten een gedenkplaat bij het fraaie familiegraf. Daarmee kwam bijna een einde aan de restauratie van de Calvarieberg. Het graf van de adelijke familie De Kuijper werd in 1852 gerealiseerd in opdracht van de toenmalige burgemeester van Veghel, Josephus de Kuijper. Ook zijn zoon Victor de Kuijper, die bijna vijftig jaar burgemeester van Veghel was (1858-1906), vond er zijn laatste rustplaats, evenals zo'n 24 familieleden. In de oorlogsjaren lag het familiegraf, in Veghel beter bekend onder de naam 'Calvarieberg', zwaar onder vuur. De beelden op het graf liepen veel schade op. Enkele jaren geleden opperde het parochiebestuur het idee om de Calvarieberg op te knappen. Zo geschiedde. In samenwerking met Instituut Pieter Brueghel werd de grafplaats van de familie De Kuijper in ere hersteld. Krantenberichten hierover bereikten enkele familieleden elders in Nederland. Zij zochten contact met het parochiebestuur en vroegen of het mogelijk was een gedenksteen te plaatsen bij het graf. Aan dit verzoek wilde het bestuur graag meewerken. Vrijdag was het zover. Onder het toeziend oog van een tiental familieleden werd een hagelwitte steen met de simpele inscriptie 'Grafplaats van familie de Kuijper, 1852' neergezet. Volgens een woordvoerder van de parochie is de restauratie van de inmiddels tot Louteringsberg omgedoopte Calvarieberg nu, op een paar kleinigheidjes na, helemaal voltooid. Het plaatsen van de gedenksteen vormde echter voor iedereen een kroon op het werk.

<Foto>

Navigation