3Paulus Von NASSAU, + 1514   Lady Diana's 13e and HM Beatrix's 12e Great Grandfather,

3Albrecht I Van BEIEREN (Bavaria) anno 1336-1404 Hertog van  Bavaria-Straubing, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Via Catharina, jongste dochter van Jan III Van  BEIEREN, Heer van Schaghen &

aAnna Van ASSENDELFT, dochter van Dirk & Adriane Von NASSAU (mijn 11e voor-grootouders),

2Gerard IV Van WASSENBERG anno 1060-1129, Graaf van Gelre & van Wassenberg. Hij ging zich vervolgens na erkenning Gerard I VON GELDERN noemen. Bijnaam De Lange. Via voormoeder Maria Theresia Haerten van Geldern.

4Costijn II Van RENESSE & Hillegonda Van VOORNE anno 1302 Burchtgraaf en Gravin van Zeeland. Via Ida van Renesse onze oudstbekende voormoeder Enzovoortboekaldus Dr. A. W. E. Dek, officieel genealogie schrijver Koninklijk huis Nederland

boek Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, en  M. de Vegiano, Signeur d'Hovel, schrijvers genealogie Nederlandse Adel in Bourgondië; En vele andere web-links naar diverse boekwerken.

HERALDIEK

Nagenoeg, iedereen heeft een wapen en mag het ook voeren. Het opzoeken daarvan bij Rietstap (zie documentatie ) is eenvoudig. Alleen ,,,, een adellijk wapen, d.w.z. met kroon is alleen toegestaan aan diegenen, die (met hun wapen) bij de Hoge Raad van adel geregistreerd staan. Kronen zijn in 1817 bij de wet vastgesteld. 5 punten voor de Jonkheer, 7 voor een Baron, 9 voor een Graaf enz.).
7

Het familiegraf bestaat het jaar 2017, 165 jaar en ziet er dankzij  verschillende renovaties nog steeds perfect geconserveerd uit

Een verslag  met foto's van voor de 2e wereld oorlog, tussentijdse jaren 70, en de laatste renovatie & oplevering.
7

ee 


style="font-size: 11pt"
Schets van een vooruitziend daadkrachtig politicus.

Jonkheer Josephus Fransiscus de Kuijper (1787-1843);
Hij drukte zijn stempel en werd opnieuw in de Adelstand verheven voor hem en zijn nakomelinge
n.
style="font-size: 11pt"

Contact us


v

De Bougondiësche tak van de Cupere

CURIOSA & NOSTOLGIE


3

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & JonkersAfstammelingen van Arnould, de tweede zoon van

Boudewijn en Margaretha nvan Gerwen

Als vierde in deze kwartierstaat: Arnould de Cupere, heer van Cunre Ridder, was adviseur van de raad van bestuur van Den Haag, toenmalig vice president. Voorzitter van de raad en een van de executeurs van Philip de Goede, hertog van Bourgondië, zoals is te zien in het register Zijn vrouw, Emelie Van Alckemade a dochter van Floris, (afb. 22). Zij baarde hem vijf kinderen, namelijk:

1 Arnold, wiens artikel volgt op vijf.

2 ° John, van wie de afstammelingen worden gemeld na zijn broer Arnold.

3 ° Beatrix De Cupere, die was de vrouw van Adolf Van Sande, ridder, heer van Rodenburg, dijkgraaf Zuid-Beverland (Afb. 23). Ze stierf op Bois-le-Duc ‘s-Hertogenbosch, waar we zijn grafschrift in de kerk van de Notre Dame vinden.

5 Florent, pastoor van Tilburg in het stadhuis Bois le Duc, ‘s-Hertogenbosch waar hij aan een besmettelijke ziekte overleed in 1468.

4 ° peter, Jonker, die heeft gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, is overleden zonder alliantie tijdens een reis die hij in Italië had gemaakt met de heer van Hornes.

w

Als vijfde in lijn volgt, Arnould de Cupere heer van Alkemade, heer van Cunre en Cunderecht. Fiscaal raadsman aan het hof van Holland, trouwde het jaar 1475, in Breda, Helen D'Elslo, (afb. 24). zoals blijkt uit hun verdragsverplichtingen van het huwelijk doorlopen voor de magistraat van die stad. (Note; Alexander D’Elslo was canonicus van de stad Keulen.)

Arnould stierf twee jaar later 1477, waardoor er slechts een enkele zoon volgde, te weten:

Als zesde in lijn volgt, Francis, De Cupere, Jonker, heer van Cunre en Cunderecht, kamerheer van de aartshertog Maximiliaan, de keizer van de Romeinen, met wie hij negen maanden gevangen werd gehouden bij de burger rebellen. Hij ontsnapte samen met zijn meester de keizer en beide stonden spoedig na hun redding aan het hoofd van een machtig leger.

Hij trouwde vijf keer. Zijn eerste vrouw was Jeanne De Roon, (afb. 25), ze was de dochter van Peter, heer van Roon, en Adrienne Sayt, genaamd Rosendael.

Zijn tweede vrouw was Jeanne De Wyckhuuse, (afb. 26). (Deze adellijke familie De Wyckhuuse had de laatste mannelijke erfgenaam Philip Robert De Wyckhuuse, Heer de Fontigny, overleden zonder kinderen

Zijn derde vrouw Maria Jozefina De L'Épée dochter van Peter, met wie hij trouwde in 1737). en Maria De Damhoudere, (afb. 27).

Zijn vierde vrouw, Agnes Van Brouckhoven, die een tante Gillian had, (Fig. 28), afkomstig van de adellijke familie De Roover, waarvan de genealogie begint met Edmond De Roover, heer van Rodezaal, in ‘s-hertogenbosch in het midden-twaalfde eeuw. -

Ten slotte, trouwde hij in zijn vijfde huwelijk Walburga van Voeren, (afb. 29). Uit de eerste, tweede en derde vrouw werden geboren:

1e geboren uit Jeanne De Roon

1 ° Francesca Cupere, vrouw van Sylvester Nicolay, lijfboogschutter van koning Filips IV van Spanje, waar hij zich bevond tijdens de slag van s'-Quentin in 1557. (afb. 30).

2 ° Emelia De Cupere dame Hoveling erfgename, die trouwde met Hendrik De Oyssaghen, ridder, heer van Popelmonde en Susteren, gouverneur van de stad en het kasteel Heusten, gedood buiten Antwerpen. Hun zoon, William De Oyssaghen, heer van Popelmonde van Susteren en Hoveninghen, kapitein van de bewakers van de hertog van Neuburg, die stierf zonder alliantie, waardoor al zijn onroerend goed door wil om Guillelmites Keulen. In deze familie Oyssaghen familie wapens: gouden zand op drie horizon lijnen, op een chief Azure drie fleurs-de-lis Argent (afb. 31).

2e geboren uit Jeanne De Wyckhuuse

3 ° Martin De Cupere, bisschop van Chalcedon, suffragaan van Kamerijk en Vader Crespin. Hij was het die de Ventilator 1556 uitvond volgens het patent, Mons, Abdij Liessies, het lichaam van St. Etton, bisschop, bijgezet in een rijk graf (zie Annalen van Henegouwen, de rp Ruteau, minimaal f 3 89 en 123).

3e geboren uit Maria Jozefina De L'Épée

4e Peter, wiens artikel volgt als zevende.

5e Walburg De Cupere ridder, heer van Moerestain in het land van Gulik, kolonel van een regiment van het Hoogduits, gestationeerd op Kiserwert, gesneuveld in de Bohemien oorlog. eerste huwelijk met, Jeremina Van de Staël, (afb. 32) - en zijn tweede vrouw, G. Van ScoenRode (fig. 33).

w

Als zevende in lijn volgt, Peter De Cupere, Jonker, rentmeester van Adolph van Kleef, Heer van Ravenstein, gehuwd met Amelberga Ferant (afb. 34). Ze was de dochter van Pierre Ferant, signeur De Marincove en Marie De Malegeer. Dit echtpaar werden begraven in s'-Donat (Zie de kerkgeschiedenis van Nederland, folio's 40, 162 en 324).

Als achtste in lijn volgt, Peter De Cupere, Jonker, was hij kapitein van een compagnie infanterie in Waals. Later in dienst van de Staten van Holland, omhelsde de gereformeerde religie, en trok zich terug uit Leiden naar Engeland en werd daar gedood in een duel met Renier van Rossem, Ridder. Hij kwam mee naar Engeland met zijn bevelvoerder en toekomstige schoonvader. Begon in dienst van koningin Elizabeth, die hem tot thesaurier-generaal van Engeland benoemde. Daar is hij getrouwd met Elenora, dochter van Thomas De Clifford, (afb. 35) van Ugbrook in Devonshire, en Amy Staplehill. Deze Thomas De Clifford Was leger leider van koningin Elizabeth I, in de Nederlanden, ging na zijn 50e jaar nog theologie studeren en stierf op hoge leeftijd in 1634.

uit zijn huwelijk werden geboren twee zonen, te weten:

1e Edward, die volgt op negen. c 2e Charles de Cupere de Clifford, ridder, baron, heer van Hostinton, adviseur en kamerheer van Elizabeth, koningin van Engeland, overleden in Windsor in 1581.

Op negen volgt, Edward De Cupere De Clifford lord Staplehill, gouverneur van Oxford, en kapelaan van Windsor en thesaurier-generaal van koningin Elizabeth, belast met de besparingen. Hij was getrouwd met Jolente Van Neuil, (afb. 36) Deze dame was de dochter van Henry, lord chancelour, zoon van de hertog van Bedford en Warwick en een dochter van de adellijke huis uit Cogniers. Hun zoon Richard volgt.

Op tien volgt, Richard De Cupere De Clifford lord Staplehill, een van de toen machtigste mannen van het koninkrijk van Engeland, was in ongenade van koningin Elizabeth gevallen. Heeft geweigerd toe te geven aan de wensen van de soevereine vorst. Thomas Arlinck heeft hem verraden. Ze hebben hem onthoofd in de Tower of London het jaar 1597, en onteigend op de leeftijd van 21 jaar. Hij trouwde met Brigitte StanDeay, dochter van de Markies van Aeres, (afb. 37). Uit deze verbintenis kwam:

Op Elfde volgt, Richard De Cupere De Clifford lord Staplehill, de zogenaamde wees zonder middelen, omdat hij slechts een jaar oud was toen zijn vader stierf, werd hij opgevoed onder de zorg van de Koningin van Engeland tot de leeftijd van zes jaar, en zij gaf hem in 1601 de burggraaf van Vilonby in het graafschap Kent. Hij huwde op 23 jarige leeftijd, de dochter van Roger De Stafford, (afb. 38) Deze man was afstammeling van vroege hoge adel, wiens die door koning Henry VIII, ook is gedegradeerd. Zijn broer Eduard, en eigenaar van het kasteel, schreef hier in 1603 een brief over met als pakkende titel ”mijn verrotte kasteel” Het kasteel was na de executie (onthoofd) van zijn vader Eduard, Hertog van Buckingham teruggegeven maar de rijkdom en titels niet.

stafford castle...s

Het volgend kwartier beslaat vijf, de jongste zoon van

Arnold en EmelieaVan Alckemade

Jonker Jean de Cupere, heer van Cunre, de Cuinder, was baljuw van de heerlijkheid en het land van Wimerdael en Treas- Penningmeester van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië.

In de oude Vlaamse kronieken is hij vermeld in de als de vader van Johan, die volgt, en andere overleveringen. Deze laten tevens zien dat hij getrouwd was met Avesoute Ghys, dat was zijn tweede vrouw, zijn eerste was Mary De Hoymille, (afb. 39). In het kroniek hstaat: Marie Dame De Hoymille:

1 Johan, die volgt.

2 Madeleine De Cupere, religieuze bij de adellijke dames van de Messina abdij in Vlaanderen.

Als zesde in lijn volgt, Jonker Johan de Cupere, Heer van Cunre, de Cuinder, wethouder van de stad Gent, in 1477, zoals blijkt uit de Oudheden van de adel van Vlaanderen, door Lespinoy, folio 735. Zijn vrouw, Beatrice De DADIZELE, dochter van Bavon. Over haar broer Jehan, souverein bailiff van Vlaanderen, is nog een stukje over geschreven(afb. 40), baarde hem drie kinderen, als volgt:

1e Johan De Cupere. Zijn artikel hieronder.

2e Olivier De Cupere, Recollect naar Brugge en Gent voogd in het klooster en definitor orde, stierf in Rome.

3e Peter De Cupere, zal het kwartier volgen na het nageslacht van zijn broer Johan. VII.

Als zevende in deze lijn volgt, jonker Johan de Cupere, heer van Cunre, de Cuinder, wethouder van de stad Brugge het jaar 1519, zoals blijkt uit het verslag van de magistraat, en door ander bewijsmateriaal, gehuwd met Ollix (of hoge Alix) Pelgrim Pelgrom Of, waarmee hij samenleeft in 1528. (afb. 41).

Op acht in kwarierstaat deze opvolgende lijn volgt, Jonker Warrin De Cupere, heer van Cunre, zoon van "John en Ollix Pelgrim"

r bovenstaande werd kapitein en heer van Rupelmonde door de Commissie van de Keizer Karel V, gedateerd het jaar 1551. Hij trouwde zijn eerste vrouw, Peronne Van Der Burcht, dochter van jonker Andre, (afb. 42), en Margaretha Boys, zoals blijkt uit de stamboom van deze familie, en zijn tweede vrouw. Heylwyf, dochter van Hector Beard, dykgraef van Vlaanderen, (afb. 43). Warrin, ligt met zijn twee vrouwen begraven in de grot van de kerk van Saint-Jean, Gent (Souteraine kerk van de Kathedraal van St. Bavo). Uit zijn eerste huwelijk kwamen:

sop negen in de lijn volgt, Ridder Everard de Cupere, Heer van Cunre, en van Rupelmonde. Door aftreden dat hij deed met toestemming van zijn vader Warrin, uit de dienst van aartshertog van Oostenrijk, gouverneur-generaal van Nederland en Bourgondië, en ging in dienst en nam deel aan de oorlog in Duitsland onder Rudolf II, waar hij werd geridderd.

Hij trouwde met Madeleine Sersanders, Rodeghem erfgename, de dochter van ..?.. Sersanders en Van Maldeghem (afb. 44). Hun zoon Warrin volgt.

wop tien en laaste in dit kwartier,g Jonker Warrin De Cupere, heer van Cunre en Rodeghem, baljuw van het land Bevere in het land van Waes en s'-Nicolas burgemeester van hetzelfde land, waar hij trouwde Vivine Van Vaernewyck, (afb. 45) dochter van Ridder Denys, (752) Heer van Lembeke en Diepenbroek en Française De Gruutere. Meerdere kinderen, waarvan de namen onbekend zijn, werden uit dit huwelijk geboren.w

Peter, jongste zoon van John en Beatrice DADIZELE

In deze nieuwe kwartierstaat vanuit zevende positie: Jonker Peter De Cupere, heer van Bazelle, was wethouder van de stad Gent, in het jaar 1510, zoals blijkt uit de Oudheden van Vlaanderen vermeld, folio 80, was baljuw van het land Bredenarde. Hij trouwde met Catherine Bourbourg Byndere, dochter van Adrian, ontvanger-generaal van de Brugse stadwijk Ghistelhove voor de hertog van Vendome. Betreffende de Ghistelhove, kwam ik nog een leuk historie stukje over het kaatspel tegen: Tussen de jaren 1525 en 1531 werd er gekaatst in de "Backerie terplassche die nu een catspel es in de Noorderstraete van den Ghistelhove" Zeer populair spel in die tijd, er moesten zelfs stads regels worden uitgevaardigd.

Van de genoemde eerste alliantie kwam: --1e Johan, wiens artikel volgt. De adellijke familie De Byndere. (afb. 46). Zijn tweede vrouw Jeanne Feutz, die in 1591 overleed, huwelijksdatum niet bekend Ook het overlijden van Catherine Bourbourg Byndere is niet bekend

2e Catherine De Cupere , (vernoemd naar zijn eerste vrouw) die was gehuwd metb Peter Van Bierne, ridder, heer van Valebeck. (afb. 47). Catherine stierf in het dorp van George S'winoc 1563, en haar man in de stad Bourbourg, waar hij ligt in de parochiekerk, in een prachtig graf versierd zijn wapen.

Uit dit huwelijk een dochter b genaamd Catherine Van Bierne, erfgenaam Valebeck, die getrouwd was eerste echtgenoot, William De Winezelle, weduwnaar van Marie Briard, en haar tweede echtgenoot Jean De Zinneghem, Esquire, Baljuw en Renty Rumenghien, waar hij ligt begraven in de kapel s'-Joseph. Wapens De Winezelle (afb. 48). - De Zinnneghem (afb. 49).w

Op achtste in lijn vinden we, Jonker Johan de Cupere, Heer van Bazelle, enz.., Verscheen als een scheidsrechter in een overeenkomst gemaakt tussen Lievin van Brande, heer van Morslede en Jonker John Berch, heer van Planques Schondebroeck, in het jaar 1563, “Voor aarde Slyper, gelegen Bredenarde landen waar de overeenkomst wordt genoemd "

Joncker Johan. Hij trouwde met Jeanne De Popieul, (afb. 50). Uit dit huwelijk werden geboren:

1e Peter, wiens artikel volgt. IX

2e Johan de Cupere, Esquire, heer van Kermit, die trouwde met Jeanne De Vynck (afb. 51). Deze dame was de weduwe van Jonker Van Der Mersch, met wie ze een zoon had die deelnam in de Slag bij Grevelingen (1558)

1e Jean de Cupere, die stierf zonder alliantie in Rome.

2e Jeanne de Cupere, die religieus was.

Op negen in deze lijn volgt, Jonker Peter De Cupere, Heer van Bazelle, Walle, Wauer, Boulaire, Zutberland, was oprichter van het kapucijner klooster en seminarie naast Bergues-Saint-Winoc, waarin hij veertig arme studenten met goed verstand heeft opgeleid in de Latijnse taal.bHierna werd dit het college st.Winoc. “23 maart 1600, door de aartshertog Albert en Isabella van Nederland zijn licentie verkregen” 7 jaar na zijn dood.

Geboren 1513, Hij overleed in Gent 29 september, 80 jaar oud en werd begraven in de collegiale kerk van Sint-Pharaïlde, versierd met een grafschrift en met zijn wapen, met zijn vader en moeder. Genoemd in zijn testament

Hij trouwde met Jeanne De Holle,b dochter van Mattheus, (afb. 52), Esquire, burgemeester van Bourbourg, die was gehuwd met Nicasine De Castelain. Ze overleed 14 juni 1598, en ligt in de parochiekerk Sint-Jan, van Siale, te Bourbourg had een koor van Saint-Pierre, Van deze alliantie kwam:

1e Mathieu, waarvan artikel op tien volgt.b

2e Peter, wiens artikel zal volgen na het nageslacht van zijn broer.

3e Joeys Christiaansz, dit artikel volgt na de tak van zijn broer Peter

Op Tien in deze lijn vinden we: Matthew François-Marie De Cupere, ridder, heer de Walle, enz.., Was schepen van het College van de edele Frank van Brugge, ter vervanging van Roland Cortewille, zoals blijkt uit octrooi van 23 februari 1588.

Hij was achtereenvolgens Kolonel van de graaf van Bucquoy in oorlogen met Duitsland, achttien jaar kapitein in het regiment van de Heer de la Motte-Jupiter, generaal artillerie in Nederland, luitenant-gouverneur en de gouverneur van de stad en het kasteel van Gravelines, en bij zijn dood, gouverneur van de stad en Kasteel Renty.

Hij maakte verschillende reizen naar Spanje om de koning te informeren, en de Prins van Parma, gouverneur van Nederland.

Hij verwierf grote faam in de oorlogen van 'Frieze, de belegeringen van Corbie en Sluys en de Slag van s'-Quentin, waar hij werd opgemerkt vanwege zijn grote waarde, wegens zijn trouw en goed gedrag, tot aan zijn dood, dat gebeurde bij het beleg van Wachtendonck, 25 oktober 1605.

Zijn lichaam werd begraven in Gelderland, waar zijn graf versierd met wapen en grafschrift.

Wapens en zijn hart werden gestort in de kerk Jezuïet s'-Omer, in aanwezigheid van de bisschop van die plaats bijgestaan ​​door twee priesters en vele officiëren,.

Hij trouwde met Marie Marquis, (afb. 53). Deze dame was de dochter van de adellijke Baron Marquis, Seigneur de Villers, Verquin, Beaurain, enz.., En Anne Vasseur, dochter van de heer van Werquigneul.

Het 2e huwelijk van haar in s'-Omer 22 april 1613, met Jean De Haynin, (Afb. 54),ridder, heer van Maisnil, in het Stadhuis, Wastin, Mayeur van S'-Omer, Zij herbouwde het kasteel Drinckam Ook gespeld Drincame in het jaar 1620. Ze stierf op de leeftijd van 79 jaar zonder erfgenamen van haar tweede echtgenoot, 18 januari 1649, in de Jezuïetenkerk van s'-Omer, op het altaar van S'-Ignace. Uit het eerste huwelijk werden geboren: 1e Philip, Octave De Cupere, volgtw 2e Anne De Cupere , geboren 19 november 1596, overleden in de kindertijd, zoals blijkt uit het handboek van haar vader.dDit is het wapen wat Matthew François-Marie De Cupere als heer van Drickam of Drincame voerde. Er zijn echter manuscripten en een zegelring gevonden die het sint Andreaskruis in hermelijn (zie wapen bovenin) met in het hartschild de Vlaamse leeuw. Dit ten teken van Vlamingen in Frankrijk. Verder word in het boek zijn genealogische relatie besproken met zijn voormoeder Margaretha van Vlaanderen door Le père Anselme, (Swer Almus?)

op de elfde in rij van deze lijn, Philip Octave De Cupere, heer van Drinckam, Boulaire, Zutberlant, Wauer, enz.., Werd geboren in het kasteel Gravelines 15 december 1590. Hij trok in zijn jeugd in de militie, en gaf het signaal service aan de koning van Spanje, tijdens de oorlogen met Frankrijk en Nederland, onder kolonel graaf van Mansfelt.

Dan is er een gezelschap van gewapende mannen, bendes die onder het bevel van de prins Lamoral, van Lijn en het Heilige Roomse Rijk, aangepakt moeten worden. Hij werd gedood in de nederlaag tegen die gewapende mannen, tussen Arras en Bapaume, 19 juli 1640.

Hij trouwde Isabella Theresa Agnes De La Haye, dame erfgenaam Tanacre. in St. Omer 1 april 1634, die werd bijgewoond door grote namen zoals:

Van Maisnil Lieve Vrouw, Moeder van de Heer van Drinckam - Charles De Mar-Dokken, heer van Villers, enz., oom, -. Adrian Carniz, Ridder, Heer van Gomecourt, Lillers, enz., neef, aan de ene kant -. En dame Jacqueline De La Cornhuse, moeder van de bruid - Antoine-François De La Haye, de Heer der Werp, Anne Caffort, Hebberie - Peter Love De La Haye, Heer van Petgham, broer - Charles De La Cornhuse, ridder, heer van die plaats - en François De Boudot, ook een ridder, en oom. dame Drinckam. Dame Isabel Teresa Agnes De la Haye (afb. 55). Ze was de dochter van Charles De La Haye, Heer, Caflort, Werp, Hebellerye, kamerheer van de hertog van Beieren en Jacqueline Anne De La Cornhuse. Philippe-Octave Cupere en Isabella Theresa Agnes De La Haye hadden vier kinderen, die volgen.

1e François-Marie. Zijn artikel hieronder.

2e Adriaan Philippe De Cupere, Esquire, heer van Wauer, geboren 04 oktober 1636, was jarenlang in oorlog rond Grevelingen en saint Omar, waar hij zich onderscheidde door zijn moed en goed gedrag. Hij trouwde met een vrouw wiens naam is onbekend.

3e Philippe De Cupere, jong overleden en werd begraven vóór het hoogaltaar van de kerk Drinckam.

4e Ferdinand De Cupere , Heer van Tanacre, geboren in 1639, diende de koning in de oorlog en stierf aan de besmettelijke ziekte bij de belegering van Saint,Omer, zonder te zijn getrouwd. Hij werd begraven voor het altaar van St. Franciscus, Recollect klooster van Saint-Omer. Zijn wapen een zilveren schild een chevron (andreaskruis), vergezeld van drie Martletsdeel (afb. 56).

Saint-Omerc

In het begin van de 12e eeuw, Saint-Omer was een belangrijke haven in West-Vlaanderen. Echter terugwijkende zee sneed het geleidelijk af van het Engels Kanaal, wat resulteert in de bouw van een kanaal naar de nieuwe kust bij wat nu Gravelines is. De naam is afgeleid van de Vlaamse grave linghe, wat betekent Graaf's Canal. De nieuwe stad werd zwaar versterkt en het bewaakte de westelijke grenzen van het Spaanse grondgebied in Vlaanderen.

Er waren twee veldslagen in de buurt gevochten, de eerste was een veldslag in 1558 resulteerde in een overwinning door de Spaanse troepen van Lamoral van Egmont over de Fransen onder maarschalk Paul des Thermes. De tweede was een zeeslag in 1588 gelanceerd door de Royal Navy onder Lord Howard tegen de Spaanse Armada voor anker.

De stad was meerdere kerens veroverd en heroverd door de Franse en Spanje legers tussen 1639 en 1658, en tenslotte bij Frankrijk ingelijfd in het Verdrag van de Pyreneeën van 1659.

op twaalfde in deze lijn, Jonker François-Marie de Cupere, heer van Drinckam, Boulaire, Zutberlant, werd geboren in Saint-Omer France 25 januari 1635, naar de oorlog in het voorbeeld van zijn voorgangers, hij is getrouwd in het stadje Bergues, 17 januari 1663, dispensatie van de Heilige Stoel, Marie-Therese Vlaminck, die was zijn nicht, (Afb. 57). Deze dame was enige dochter en erfgename van Peter Vlaminck, Esquire, heer van Valbason en Bamaire, en Marie-Therese Van Piermont. Dit koppel gaf het grote raam in de kerk Recollet bij Duinkerken en lieten hun wapens erin schilderen . Hun kinderen waren:

1e Isabella Olimpia De Cupere, geboren s'-Omer 29 december 1663, gehuwd met Robert Leonard Harchies, Heer Pery, uit de Familie Quesnoy, (afb. 58).

2e Silvie Scholastica De Cupere, geboren in Bergues-S'Winoc 17 maart 1671, trouwde Antoine Genevier, heer van Samet, hoge wethouder van Cassel, (Fig. 59).

3e Louis Winoc volgt.e

4e Clotilde Radegonde De Cupere die getrouwd was met De Beaufort Mondricourt, ritmeester s'-Omer, (afb. 60).

Op dertien eindigd dit kwartier met,Jonker Louis winoc De Cupere, heer van Drinckam - en Boulaire Tanacre. Zonder erfgenamen gestorven.

De volgende Tak wordt gevormd door Pierre de Cupere, de 2e zoon van Peter en Jeanne De Holle

b

Jonker Peter De Cupere, Heer van Bazelle, enz.. Jongste zoon van Peter en Jeanne bDe Holle gehuwd met Catherine Van Der Brugghe door het huwelijkcontract voor een notaris in het koninklijke Brussel 20 september 1589, in het bijzijn van enkele familieleden aan beide kanten.

Deze dame was de dochter van Jonker Adriaan van der Brugghe (afb. 61), en Perine Van Ylinghen.

Catherine Van Der Brugghe stierf in Bergues-S'Winoc, waar ze ligt in de kerk van 's-Pierre, en liet de volgende gebieden in overerving: Brugghe, Siclers, Vlinglien (gedeelte Wesemael) en Gottignies,

ze had haar echtgenoot 2 kinderen geschonken:

1e De Cupere Ferdinand, wiens artikel volgt.

2e Marie-Jeanne De Cupere. en was gehuwd met contract in Bergues-Saint-Winoc 16 juni 1612, met Guislain De Piermont, Esquire, heer van Coudcastel, meerdere malen burgemeester van Cejite Ville, (afb. 64). - Ze stierf 15 november 1658, en werd begraven op de begraafplaats van de voorouders van haar man, het koor van de kerk van St. Peter, St. Winoc Bergues.

haar 4 kinderen uit het 1e huwelijk:

a. Pierre-Guillaume Piermont, ridder, heer van Hof, en Cassel Teughem, burgemeester van Bergues-Saint-Winoc droeg zijn wapen gevierendeeld met dat van De Cupere. Hij stierf 22 maart 1669, en werd begraven in het koor van de kerk van Saint-Pierre, Bergues-Saint-Winoc het kader van het graf van zijn voorouders, met wapenschild. Hij trouwde, 9 februari 1641, Cornelia De Zeneghem dame en erfgename Bellaincourt Wal Fertun, dochter van Cornelius De Zeneghem, heer van genoemde plaatsen, en Catherine De Cortewille.

b. Jean-Baptiste Piermont, Esquire, de kapitein van een compagnie infanterie voor service Waalse S. M., stierf zonder alliantie en werd begraven in de kerk Recollet van Gravelines.

c. Marie-Therese Piermont was gehuwd met Pierre De Vlaminck, Esquire, heer van Valbason en Bamain, enz.. huwelijk was op en in Bergues-Saint-Winoc, 8 maart 1645. Ze stierf aan een besmettelijke ziekte, 25 april 1648, en ligt in het koor van de kerk van Saint-Pierre-Saint-Winoc Bergues; Hij De Vlaminck stierf op 11 oktober 1649, en ligt bij zijn vrouw,

hun enige dochter dame De Vlaminck, was de echtgenote van de heer van Drinckam. (De compensatie nicht.)

d. Jerome Piermont, religieuze in de orde van St. Dominicus, overleden in Leuven, waar hij ligt begraven in het klooster.

e. Anne Piermont echtgenoot van Don Claude De Marokkaanse, kapitein van een Spaans garnizoen, begraven in het graf van de familie in Piermont Coutekercke. Zij overleed in St. Winoc Bergues, waar ze in de kerk van St. Peter ligt voor het hoogaltaar.

Bij zijn tweede vrouw Maria, dochter van Maretz De Virgilius, Esquire, heer van Zoetenay, (afb. 62), had hij Jonker Peter 4 kinderen.

1e Adriaan de Cupere, Esquire, luitenant van de cavalerie, getrouwd met Jeanne Coene dochter van Anthony, (Afb. 65). zijn tweede vrouw,?, weduwe van de heer Merchiers, ritmeester, die haar eerste echtgenoot was.

2e Bernard De Cupere, Esquire, gebrouilleerd met zijn vader

3e Nicole de Cupere dochter overleed in de kinderschoenen.

4e Maximilian De Cupere, Esquire, trouwt 3x. Eerste met Charlotte De Wintere,d ( Afb. 66). Over deze dame, haar familie naam was voorbeeld in de beroemde roman van Dumas, "De drie Musketiers"

Zijn tweede vrouw, dochter van Gillebert de Mol, heer van Watermaal, zoon van Jerome, ridder, (afb. 67), en die stierf ook kinderloos, en zijn derde vrouw, dochter van Jacques Lamens (Lammin), (afb. 68). heer van Broukerckhove, burgemeester van Veurne,l Furnes, bleef als zijn weduwe achter. Maximilian stierf kinderloos en werd begraven in de Dominicaanse kerk in Bergues-S'Winoc

Op elfde in dit kwartier : Ferdinand De Cupere, Van Der Brugghe, Esquire, heer De Bazelle, Wauer, de verdeling van de eigendommen van zijn grootvader, volgde aan de heerschappij van Walle, dat zijn oom had bezeten. Hij verkocht het Drinckham Heerlijkheid aan zijn neef, de leengoederen van Wauer en malaise, als in een brief gedateerd 14 augustus 1638,

Hij overleed 24 maart 1654 en werd begraven voor het altaar van St Barbara in de kerk van s'-Martin, Berg-Saint Winoc, waar we zijn wapen zien. Zijn vrouw, Marguerite Schebbens,, nicht van Servaas de Quinckere, bisschop van Brugge, (afb. 63).

dit huwelijk werden geboren:

1e Francis, waarvan artikel volgt.

2e Philippe De Cupere, Esquire, die overleed aan de Universiteit van Leuven, waar hij studeerde.

3e Mary De Cupere, die zonder alliantie stierf in Gent, waar ze GLT in de kerk en het klooster.

Als twaafde en laatste in dit kwartier:Jonker Francis De Cupere, Van Der Brugghe heer de Walle en Bazelle.? Negeerde zijn huwelijksverbond Hiermee is de Franse tak in mannelijke lijn uitgestorven.

wStadsrek. 1502: ‘Item, betaelt Lodewijc De Cupere, over 't gheselscip van der Fonteine, over......... 6 sc. gr.eenen vetten weer, by den gheselscepe ghewonnen over den derden prijs, ter causen van denesbatemente, ghedaen ter causen van den paeyse, ghesloten tusschen beide de Coninghen

De volgende Tak wordt gevormd door Joeys Christiaansz de Cupere, de 3e zoon van

Peter en Jeanne De Holle Omdat zei op negen in lijn, joeys 3e zoon gaat hij verder als elfde in de kwartierstaat

Joeys Christiaansz. De Cupere, Esquire heer, van Ammers, van 's Heerenarendsberge (zich ook weer in de Nederlanden noemende De Cuyper en De Cuypere) Huwde te Leiden Maria Hendriksdr. Van Blommesteyn , drie kinderen zouden zij hebben gehad. Hij was suikerbakker of banketbakker van beroep. “onder andere” gezien de titels en heerlijkheden.

1a Catharina De Cupere, in 1614 te Leiden gehuwd aan Jan of JOHAN Van Weede ;

2b Hendric De Cupere, jong, in of vóór 1625, overleden.

3c Christiaan Jorisz. de CUPERE volgt.

w

Op twaalf in deze kwartierstaat; Christiaan Jorisz. de CUPERE heer van Ammers, van 's Heerenarendsberge en Bergambacht, Domheer van Utrecht, 1625 nog minderjarig, huwd met Maria, Jacob Simonsdochter MAGNUS, vrouwe van Bergambacht. Weer terug gaande naar saint Wynoxbergen Uit dit huwelijk:

1e Cristiaan de Cupere, die zich vervolgens van Bergambacht gaat noemen. Vermoedelijk zonder verbintenis of kinderen overleden, want zijn zuster Maria erft de titels en heerlijkheden en draagt deze over aan haar oudste zoon Johan Adolf.

2e Dochter maria weduwe van signeur de Hamme die huwd voor de kerk op 25-01-1665 te Utrecht met Joost Casper van RENESSE, Ridder in de Duitse Orde, Baljuw van Utrecht, Commandeur van Dieren, geboren 1634, overleden maart 1695 te Utrecht, begraven te Utrecht, Catharina Kerk, zoon van Johan Adolf van RENESSE (zie XVI.10) en Anna Judith van BEVERVOORDE tot OLDEMEULE.

Zij hadden 1 zoon Johan Adolf van RENESSE van LOKHORST

4Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-11-1692 met Adriana de CASEMBROOT, overleden op 18-12-1719, begraven te Utrecht, Jacobskerk.

Uit dit huwelijk:

Gehuwd voor de kerk op 29-03-1718 te Utrecht met Jan Louis van HARDENBROEK, 27 jaar oud, Heer van Vliet 1733, kapitein t.z., in de ridderschap van Utrecht 1734, lid Staten Generaal, geboren op 05-02-1691 te Neerlangbroek, overleden op 23-04-1747 te Neerlangbroek op 56-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Johan van HARDENBROEK, Heer van Groenewoude (1671) en Hinderstein (1682), beschreven in de ridderschap van Utrecht 1674, houtvester van het Sticht, extra-ord. gedep. vanwege de Staten van Utrecht ter Staten Generaal 1691, en Anna Maria van MARLOT, Vrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk.1. Johanna Charlotte, geboren 1695, overleden op 31-08-1723.

Na ruim 500 jaar weer terug bij de naam Renensse.

EINDE