3Paulus Von NASSAU, + 1514   Lady Diana's 13e and HM Beatrix's 12e Great Grandfather,

3Albrecht I Van BEIEREN (Bavaria) anno 1336-1404 Hertog van  Bavaria-Straubing, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Via Catharina, jongste dochter van Jan III Van  BEIEREN, Heer van Schaghen &

aAnna Van ASSENDELFT, dochter van Dirk & Adriane Von NASSAU (mijn 11e voor-grootouders),

2Gerard IV Van WASSENBERG anno 1060-1129, Graaf van Gelre & van Wassenberg. Hij ging zich vervolgens na erkenning Gerard I VON GELDERN noemen. Bijnaam De Lange. Via voormoeder Maria Theresia Haerten van Geldern.

4Costijn II Van RENESSE & Hillegonda Van VOORNE anno 1302 Burchtgraaf en Gravin van Zeeland. Via Ida van Renesse onze oudstbekende voormoeder Enzovoortboekaldus Dr. A. W. E. Dek, officieel genealogie schrijver Koninklijk huis Nederland

boek Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, en  M. de Vegiano, Signeur d'Hovel, schrijvers genealogie Nederlandse Adel in Bourgondië; En vele andere web-links naar diverse boekwerken.

HERALDIEK

Nagenoeg, iedereen heeft een wapen en mag het ook voeren. Het opzoeken daarvan bij Rietstap (zie documentatie ) is eenvoudig. Alleen ,,,, een adellijk wapen, d.w.z. met kroon is alleen toegestaan aan diegenen, die (met hun wapen) bij de Hoge Raad van adel geregistreerd staan. Kronen zijn in 1817 bij de wet vastgesteld. 5 punten voor de Jonkheer, 7 voor een Baron, 9 voor een Graaf enz.).
7

Het familiegraf bestaat het jaar 2017, 165 jaar en ziet er dankzij  verschillende renovaties nog steeds perfect geconserveerd uit

Een verslag  met foto's van voor de 2e wereld oorlog, tussentijdse jaren 70, en de laatste renovatie & oplevering.
7

ee 


Schets van een vooruitziend daadkrachtig politicus.


Jonkheer Josephus Fransiscus de Kuijper (1787-1843);
Hij drukte zijn stempel en werd opnieuw in de Adelstand verheven voor hem en zijn nakomelinge
n.

Contact us


3

De Cupere tot De Kuijper een genealogie van Ridders & Jonkers

CURIOSA & NOSTOLGIE

Wat is Keervliet en waar ligt het ?

Het oudstbekende landgoed in de familie heete in die tijd "Kerrevliete" Een haringvangst dorp met een kapel en klein kasteeltje. Ofwel, Keervliet is in geheel Zeeland onbekend. Geervliet en Heenvliet zijn gebieden die op het thans Zuid Hollandse eiland liggen. Voor de hand ligt dan ook daar naar een gebied, heerlijkheid of kasteel Kerrevliete -oude spelling- te zoeken. Jammer genoeg heb ik daar geen sporen van kunnen ontdekken. Waar heeft het dan wel gelegen?

Na bijna mijn speurtocht te hebben opgegeven, viel mijn aandacht op een stukje uit een oude encyclopedie van der Aa, voor aardrijkskundige plaatsen in de Nederlanden.

Het betrof een heerlijkheid Vliete genaamd op het eiland Noord Beveland, wat naast een dorpje ook de St. Catharinakapel en een kasteel bevatte dit gebied.

Mogelijk is deze kapel van Kerrevliete geweest waar onze oudst bekende voormoeder Ida de Cupere van Renesse ligt begraven.

Mogelijk zullen de resten nog eens worden opgegraven, want dorp kasteel en kapel zijn in de zestiende eeuw door watersnoden geheel door de zee verzwolgen.

Ook de datum van rond de zestiende eeuw komt overeen met de familiegeschiedenis.

Vanaf die tijd word Keervliet niet meer als heerlijkheid genoemd.

Nog een aanwijzing vond ik in de encyclopedie van Zeeland. Nl. dat het zeer mogelijk is geweest dat "Sent Andriese" in de hofstede van Vliete zou hebben gewoond. De patroonheilige van Arnoldus was Sint Andreas.

In beide boekwerken, wordt verwezen naar de Zeeuwse kroniekschrijver Jan Reygersbergh anno 1500. De website is wederom per 27 januari 2017 geüpdate met mijn inziens leuke wetenswaardigheden en ondersteunende links.

Swer Almus of Le pere Anselme: Vermoedelijk was dit een benaming voor verschillende monniken die aan geschiedschrijving deden, want ik kom de naam in diverse tijdspanne en plaatsen tegen. (een beetje als Merlijn uit de Engelse kronieken. Weet je dat de eigenaar van de tuin waar Jezus Christus is begraven Jozef van Amarithea, ook Merlijn in middeleeuwse boeken wordt genoemd?) De speurtocht wordt vervolgt.


k Aan de Familie De Cupere, De Cuyper(e), De Kuyper, De Kuijper, zijn tot op heden 78 familiewapens gelieerd en bekend.  Een genealogie van meer dan 21 voorouders  welke vermelding verdiend. Uit deze genealogie de belangrijkste vijf geschiedkundige namen;links onder elkaar opgesteld


Huis te Aerdt  Herwen

5

Er was ook nog een heus familie kasteel in bezit. Jhr. Mr. Gijsbert schonk het kasteel in 1961 'bevrijdingsdag' namens de familie De Kuijper aan "Stichting Gelders landschap en kastelen". Niet omdat hij zo'n gulle bui had, maar omdat het kasteel in de oorlog door de bezetter ernstig is beschadigd. Het dak was als uitkijkpost opengebroken, waardoor natuurlijk regenwater en weersinvloeden de rest van het verval deden. Het huis is in die tijd leeg geplunderd. Alles van waarde was meegenomen of kapot gemaakt. Omdat het direct naast de Duitse grens ligt, zal Duitse buren nijd in oorlogstijd daar ook wel een steentje aan hebben bijgedragen.  Kort gesproken, de kosten van herstel overstegen de waarde van het bezit en het vermogen van een particulier.  Er bleven 2 opties over. Afbreken zou een stuk historie vernietigen, dus bleek schenken met renovatie besluit  de beste oplossing. Een initiatief groep en de gemeente  Herwen, zetten zich hiervoor in. In dit verband is er ook nog een historie, een groen boekje (in mijn bezit) over het huis geschreven

 boek    www

Er zijn destijds geen privéleges bedongen bij de overdracht van huis Aerdt. Wel heeft de belendende boer het recht van overpad (erfdienstbaarheid) voor het huis langs. De akte is destijds in 1961 op bevrijdingsdag verleden door notaris A. Prakken te Arnhem (thans Dirkzwager Notarissen) voor een symbolisch bedrag.
 In 1968 is het bouwhuis aan de Stichting gegeven en de akte is verleden door notaris H.M. Sasse (thans Dirkzwager notarissen)

6

Ik heb in juli 2016 eeen privé rondleiding gekregen door de heren W. van Vliet beheerder, en conservator S. Wolterink, door huis Aerdt. Het viel mij op dat binnenshuis alle verwijzingen naar andere (Hugenpoth) bewoners wezen, maar naar de schenker, Jhr. De Kuijper niets. Hierom een foto van binnen met mij en op de achtergrond een portret van Eduard de gouverneur ingeplakt.

h


7

Dit verhaal handelt over een 13e eeuw ridder "Arnould de Cupere" die via de Zeeuwse politiek in contact komt met Graaf Floris V van Holland. Hij treedt bij de Graaf in dienst als aanvoerder van zijn persoonlijke lijfwacht . Vanuit deze positie beziet hij de handelwijze van Graaf Floris V, voor wat betreft zijn politieke en economische motieven. Na de dood van Floris V, viel Arnould samen met zijn zwagers Jan en Costijn van Renesse via intriges van Zeeuwse edelen in ongenade bij Graaf Jan I.

Een gratis download van het Ebook  in  PDF